Klinik Mühendislik Hizmetleri konuşuldu…

Üsküdar Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Klinik Mühendislik Hizmetleri” konusu üzerine çevrimiçi bir etkinlik düzenlendi. Üniversite Kültürü dersi kapsamında yapılan etkinliğe Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı Öğr. Gör. Aybike Pirol ve Biyomedikal Mühendisi Nalan Kılınç konuşmacı olarak katıldı. 

“Cihaz kullanımıyla ilgili kullanıcılara eğitim verilmeli”

Tıbbi cihazların teknik ve idari hizmet süreçleri sağlık tesislerinde klinik mühendislik hizmetleri olarak tanımlanmaktadır diyen Nalan Kılınç; “Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunda kullanılan tıbbi cihaz ve biyomedikal mühendislik hizmetlerinin akılcı yönetimi için gerçekleştirilecek tüm faaliyetleri kapsar. Tıbbi cihaz envanterinin oluşturulması ve biyomedikal hizmetlerinin yaşam döngüsü tedarik zincirine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar.” dedi.

“Tıbbi cihazın envanteri çok önemlidir”

Tıbbi cihazların bakımından ve bakımının öneminden bahseden Kılınç; “Tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekenleri belirlemek ve bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına üretimine piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tıbbi cihazların bakım işlemleri, bakım planlaması yapılırken ilgili teknik birim tarafından biyomedikal tür bazlı ve yıllık olarak hazırlanmalıdır. Bakım periyotları belirlenirken cihaz üreticisinin teknik dokümanlarında belirttiği süreler dikkate alınmalıdır. Süre belirtilmeyen durumlarda yılda en az 1 kez bakım yapılması gerekmektedir. Bakım işlemleri muhtemel arızaların önlenmesi hasta ve çalışanlara yönelik riskin azaltılması ve arızalı durumda kalma süresinin en aza indirgenmesi önemli. Buna bağlı olarak maddi kayıpların önüne geçilmesi amacıyla tıbbi cihazlara hizmet öncesi, hizmet esnası ve hizmet sonrası uygulanan periyodik işlemler uygulanır.” açıklamasında bulundu.

“Tıbbi cihazla ilgili sorunlar göz ardı edilmemelidir”

Olumsuz olay bildirimi hakkında konuşan Nalan Kılınç konuşmalarına şöyle devam etti; “Olumsuz olay tıbbi cihazın özellikleri, performansında herhangi bir hatayı, bozulmayı etiketleme, kullanım kılavuzundaki herhangi bir yetersizlik sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak hastanın, kullanıcın, diğer kişilerin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya sebep olan ya da olabilecek durumları ifade eder.”

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)