Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin’in kitabı okuyucuyla buluştu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin ve Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Elif Karakoç Keskin’in editörlüğünü yaptığı ‘Yeni Medyada Yanlış Bilgi Komplo Teorileri ve Bilimin İnkârı’ kitabı okuyucuyla buluştu. Kriter Yayınevi etiketiyle yayımlanan derleme kitap, yanlış bilginin, üretim, yayılım ve katılım çerçevesinde irdelenmesini ve iletişim alanından farklı perspektiflerle tartışılmasını amaçlıyor. 

Yeni Medyada Yanlış Bilgi

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin, ‘Yeni  Medyada Yanlış Bilgi Komplo Teorileri ve Bilimin İnkârı’ isimli eserinde yeni medya üretimi ve paylaşımına dair bilgi ekosisteminde düzensizliklere yol açan yanlış bilgi konusuna yoğunlaşarak özellikle yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi ile yanlış bilgi üretimindeki gerçek ile sahte arasındaki ayrımın silikleşmeye başladığına dikkat çekiyor.

Kitabında yeni medya ortamındaki doğrulama pratiklerinin, işleyiş gücünün zayıfladığını, bilgiye yönelik güvenin derinden sarsıldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin, günümüzde yanlış bilginin, çeşitli türlerde ve medya formlarında üretilmesi, paylaşılması ve kabul görmesinin bilgi ekosisteminde düzensizliklere ve doğrulanamayan bilgi yoğunluklarına neden olduğunu dile getiriyor.  

Toplumsal, ekonomik ve siyasal çerçevede incelemelerin bulunduğu kitap, manipüle edici yapısı gereği çeşitli eşitsizlikleri ve etik ihlalleri doğuran yanlış bilginin insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye meydan okuyan etkisine odaklanıyor. Bu sayede farklı bağlamlarda tüm biçimleriyle incelenmesini sağlıyor.

Kitap 10 Bölümden Oluşuyor

İletişim çalışmaları alanından birçok akademisyenin yer aldığı eser, on bölümden oluşuyor. Komplo teorileri, kolektif bellek ve infodemi, dijital oryantalizm ve sinoteknofobi, dezenformasyon aracı olarak sanat, deepfake, açık veri, cinsiyete dayalı dezenformasyon, SEO ve doğrulama platformları irdelenerek konular, yanlış bilgi ilişkiselliğinde inceleniyor. Yeni medya üretimi ve paylaşımında yanlış bilgi faktörünün esas alınmasıyla oluşturulan eser, sahip olduğu bilgilendirici içerik ile okuyuculara önemli bir kaynak sağlıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin ve Araştırma Görevlisi Elif Karakoç Keskin’in yanı sıra kitabın yazımına katkı sağlayan bazı isimler: Arş. Gör. Betül Yüncüoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Zeybek, Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, Esra Mutlu, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Doğu Öztürk, Arş. Gör. Dr. Oğuz Kuş, Özgür Ozan Çakmak, Arş. Gör. Dr. Rabia Zamur Tuncer, Araştırma Görevlisi Seda Avcı, Doç. Dr. Serkan Bulut ve Türkay Türkan Ünlü.

Kitaba ilişkin daha fazla ayrıntı için: 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)