İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Uluslararası Yayın

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Kazakistan Al-Farabi Milli Üniversitesi’nde Doktorant Aiman Keldinova ile birlikte ortak bir makale kaleme aldı. “Allah, İnsan ve Tabiat Arasındaki İlişkinin Felsefi Anlayışı (Philosophical Understanding of The Relationship Between Man, God and Nature)” başlıklı makale Ulusal Kazak Al-Farabi Üniversitesi Felsefe, Kültür ve Siyaset Bilimi Dergisi’nin son sayısında Rusça olarak yayınlandı.

Ortak bir makale kaleme alındı

Kazakistan Al-Farabi Milli Üniversitesi’nde Doktorant Aiman Keldinova geçen yıl altı aylık bir süre için İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümüne misafir öğrenci olarak ziyarette bulunmuştu. Aiman Keldinova, fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı “Kazak Philosophy: From History to Modernity" başlıklı bir seminer de vermişti. Ülkesine dönen Aiman Keldinova birlikte çalıştığı İTBF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’le birlikte ortak bir makale kaleme aldı. Makale, Ulusal Kazak Al-Farabi Üniversitesi Felsefe, Kültür ve Siyaset Bilimi Dergisi’nin son sayısında Rusça olarak yayınlandı.

Allah, tabiat ve insan ilişkisini ele alıyor!

İslam filozoflarından ve dini temel metinlerden hareketle Allah, tabiat ve insan ilişkisini ele alan makalede, “İnsanlar doğayı değiştiriyor mu değiştirmiyor mu? Allah’ın insan doğasıyla nasıl bir ilişkisi var?” gibi son derece derinlikli sorular soruluyor ve birçok önemli soruna değiniliyor. Bu sorulara verilen cevapların politika, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, teoloji, felsefe ve hatta bilimler üzerine ortaya koyulan düşünceleri nasıl etkilediği ve şekillendirdiğinin de altını çiziyor. Özdemir ve Keldinova bu soruları mizan (denge, ahenk, uyum) kavramı ekseninde ele alarak; “Allah ve tabiat ve arasında mizan, dünya ve tabiat arsında mizan, tabiat ve insan arasındaki mizan” olarak ifade edilen üç kategori altında değerlendiriyor. Makale, bu kategorilerin ışığında Kazak Felsefesinin temel felsefi ve dini yaklaşımlarını da ele alarak bu kavramların modern felsefedeki yeri ve önemine de özellikle vurgu yapıyor. 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)