Siber Suçlar konuşuldu…

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler Kulübü ve Teknoloji Kulübü tarafından Siber Suçlar ve Araştırması konulu söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye Üsküdar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Özekes konuşmacı olarak katıldı. 

Prof. Dr. Serhat Özekes; “İşlenen suçlara yeni bir suç ortağı eklendi”

Prof. Dr. Serhat Özekes, elektronik cihazların hayatımıza girmesi ile birlikte gelen iyi ve kötü yanları konu aldı; “Çağımız gereğince ilerleyen teknoloji hayatımızın her anında bulunmaya başladı. Bununla birlikte işlenen suçlara yeni bir suç ortağı eklendi; ‘elektronik cihazlar.’ Elektronik cihazların hayatımıza girmesi ile birlikte hayatımızın büyük bir kısmını bilen, dahası bunu depolayabilen bir tanık ortaya çıktı. Bu tanıklar, kimi zaman suçlular tarafından kötüye kullanılsa da çoğunlukla arkasında dijital bir delil bıraktığını bilmeyen veya bunun imhasını yapamayan suçluları tespit etmek isteyen bilişimciler tarafından, fırsata çevirerek suç ve suçlunun tespiti dijital ortamda sağlanmaktadır.” dedi.

“Suç tiplerinin çoğu bilişim sistemi kullanılarak işlenebilir.”

Prof. Dr. Serhat Özekes, hangi suçların siber suç kapsamına girdiğinden bahsetti ve ülkemizde yapılan siber suçların hukuki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özekes, “Siber suç kavramı, bir bilişim sistemi güvenliğini, buna bağlı birimleri ve kullanıcıları hedef alan ve bilişim sistemini kullanarak işlenen suçlara verilen genel bir isim. Siber suçu, diğer suçlardan ayıran en önemli özellik, bilişim sistemi olmadan işlenemiyor olması. Suç tiplerinin çoğu, bilişim sistemi kullanılarak işlenebilir. Ancak bu durum, bu işlenen her suçu siber suç olarak yapmıyor. ‘Avrupa siber suçlar sözleşmesi’ adında bir sözleşme var. Sözleşmeye göre, siber suç, bilişim sistemine izinsiz olarak ve hukuka aykırı olacak şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan eylemlerin tümü olarak adlandırılıyor. Siber suçların hedefinde, bir kişi, bu kişinin mal varlığı veya kişinin sisteminin kendisi olabiliyor. Sisteme girerek zarar verme, veri ekleme, sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, iletişimi engelleme, iletişimi izinsiz takip etme ve kayıt etme gibi eylemler siber suç kategorisine girmektedir. Bizim en kıymetli varlıklarımızdan birisi, veri. Verilere yeni verilerin eklenmesi. Yani olmayan bir dosyayı ekleyerek o kişiye zarar verme çabası, var olanları değiştirmesi ve var olanların silinmesi bu kapsamda veriye yönelik suçlar kapsamında değerlendiriliyor. TCK’ da bu siber suçlarla ilgili çeşitli düzenlemeler bulunmakta. Bunlara değinecek olursak öncelikle tanımlanmış olan bir bilişim sistemine girme suçu veya bir kısmına girme olarak tanımlanıyor. Burada veri silinmesi veya bedel karşılığı hizmet verilen sistemlere karşı bu suçun işlenmesi durumunda bir artırıcı sebep olarak değerlendiriliyor.” şeklinde konuştu.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)