Üsküdar Üniversitesinden “Turquality” atılımı

Üsküdar Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı destekli markalaşma programı TURQUALITY’e başvurusu kapsamındaki denetim sürecinin ilk adımını tamamladı. Uluslararası markalaşma hedefine katkı sağlamak amacıyla TURQUALITY programına başvuruda bulunan Üsküdar Üniversitesi, klasik hizmet ihracatı desteklerinden farklı olarak salt ihracatı arttırmak yerine uluslararası markalaşmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor. 

Ticaret Bakanlığı’ndan bir gözlemcinin de katılımıyla 2 gün boyunca yerleşke ve birimlere ziyaretlerde bulunan PwC yönetim danışmanlığı firması, çalışma alanları, laboratuvarlar, kütüphaneler, sınıflar ve sosyal alanlar gibi öğrencilerin ortak kullanım alanlar da dahil olmak üzere detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ayrıca tüm birimler, gerçekleştirdikleri sunumlarla üniversitemizin stratejik planından marka değerlerine, operasyonel faaliyetlerden finansal verilere kadar birçok konuda denetim heyetini ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler.

Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) ve Kök Hücre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) hakkında da Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan ve Prof. Dr. Sevim Işık PwC yönetim danışmanlığı firmasına bilgi vererek yapılan çalışmalardan bahsetti. Adli Bilimler Laboratuvarlarının incelenmesinde ise Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sevil Atasoy firma yetkililerine eşlik ederek laboratuvarlarda yürütülen çalışmaları anlattı. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarından da bahsedilerek üniversitenin yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tüm birimler katıldı

Genel Sekreterlik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanlığı, Mali İşler Daire Başkanlığı, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı, Kariyer Merkezi Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Yazı İşleri, Arşiv Daire Başkanlığı yöneticileri, Ticaret Bakanlığının yönlendirmesiyle denetime katılan PwC yönetim danışmanlığı firmasının temsilcilerine bu zamana kadar yapılan çalışmalar, stratejik planlamalar ve geleceğe dair hedefler hakkında bilgi vererek Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato ve Kuleli Toplantı Salonlarında sunumlar gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mütevelli Heyet Başkanı A. Furkan Tarhan, Tarhan-İDER Vakfı Üyesi Fırat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ile daire başkanları ve öğretim üyelerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları da yapıldı. İki gün boyunca devam eden denetim sonrası hazırlanacak rapor doğrultusunda Turquality desteğiyle ilgili karar üniversite yönetimine bildirilecek.

TURQUALITY nedir?

Markalaşma potansiyeli olan ürün ve hizmet gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçlerini kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayan Ticaret Bakanlığı’na bağlı devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY ile söz konusu markaların uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri ve olumlu Türk malı imajının oluşturularak yerleştirilmesi hedefleniyor.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)