Prof. Dr. İbrahim Özdemir Atlantik Konseyi Toplantısına Katıldı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Atlantik Konseyi’nin toplantısında konuşmacı olarak yer aldı. “Amerika'nın Gelecek On Yıl İçerisindeki Politika Zorluklarına Bir Bakış” başlığıyla toplanan konsey üyeleri, 1961 yılından bu yana düzenli olarak her sene bir araya geliyor. “İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yeni Kaynaklar ve Paydaşlar Edinmek” oturumunda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Özdemir, dünyadaki dinlerin iklim değişikliği üzerindeki etkisine değindi. Özdemir; “Farklı inanç ve dinlerden bireyler olarak iklim krizine karşı bir bütün halinde ve dayanışma duygusu içerinde hareket etmeliyiz.” dedi.

“Din ve inancın iklim değişikliğine etkisi çok büyük”

Atlantik Konseyi tarafından her sene olduğu gibi bu sene de çeşitli oturumların düzenlendiği ve farklı sorunların tartışıldığı bir toplantı düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in konuşmacı olarak yer aldığı konseyde İklim Değişikliği ile Mücadele konusu üzerinde duruldu. Konuşmasına din ve inancın, iklim değişikliğinin üzerindeki etkisinden söz ederek başlayan Prof. Dr. Özdemir, 20.yüzyılda yaşayan insanlar olarak din ve inancın iklim değişikliği üzerindeki etkisinin hafife alındığını ve bu bilinç seviyesini arttırmak için aktivist olarak uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Özdemir ayrıca bu alanla ilgili olarak Çevre Felsefesi, Teknoloji Felsefesi ve Felsefi Çevre Etiği üzerine dersler verdiğini aktardı.

“Farklı inançlardan bireyler olarak iklim krizine karşı birlikte hareket etmeliyiz”

Prof. Özdemir akademik hayatının aktivizminin bir parçası olduğunu belirterek, birçok dinler arası grupla tanıştığını ve bu gruplara bilgisi ışığında din ve inanç özelinde çevre sorunlarının bu kavramlar ile nasıl bağlantılı olduğunu aktarmaya devam ettiğini anlattı. Kelebek etkisine değinen Özdemir, iklim değişikliğinin beraberinde birçok farklı probleme neden olduğunu ve dünyanın tamamını ciddi bir şekilde etkilediğini aktardı. 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından (UNEA-5.2) Nairobi’de “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Doğanın Güçlendirilmesi Eylemleri”ni konu edinen bir toplantıda farklı inanç ve dinlerden birçok katılımcının yer aldığına dikkat çekerek sorunun çözümü için bir bütün olmanın ve dayanışma duygusu içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti. Sorunun çözümünde yalnızca politikacılardan yardım beklemek yerine ortak projeler üretmenin önemine değindi.

“Üsküdar Üniversitesi olarak çevreyi koruma amaçlı projeler geliştiriyoruz”

Global Energy Center ve Atlantik Konseyi Müdür Yardımcısı Reed Blakemore’nin modere ettiği “İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yeni Kaynaklar ve Paydaşlar Edinmek” adlı oturumda Prof. Dr. Özdemir’e eşlik eden konuşmacılar arasında; LightSource BP'nin Kurucusu ve Eski Direktörü Vicente Lopez, Ibor Mayor, Interfaith Youth Core Özel Projeler Kıdemli Direktörü Jenan Mohajir, BlocPower Gelir İdaresi Başkanı Glenn Schatz ve Carbon Neutral Cities Alliance Eş Direktörü Michael Shank yer aldı. Prof. Dr. Özdemir, direktörlüğünü aktif olarak yürüttüğü Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu kapsamında yaptıkları çalışmalardan ve son halini verdikleri al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesinden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Program detayına ulaşmak için tıklayınız.

Programın tamamını izlemek için tıklayınız. 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)