“Çocukta Cinsel İstismar Farkındalık ve Önleme Projesi” hayata geçiriliyor

Üsküdar Üniversitesi ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle, çocuk ihmali ve istismarı konusunda “Biz Geleceğiz”, Çocukta Cinsel İstismar Farkındalık ve Önleme Projesi hayata geçirildi. Projenin amacı çocuklara temel psiko-sosyal beceriler kazandırmak, çocuğun etrafındaki yetişkinlere ve aileye farkındalık kazandırarak bilinçlendirmek olarak tanıtıldı. 

Proje kapsamında 400 öğrencinin bilinçlenmesi ön görülüyor

Proje kapsamında, 5 pilot okuldan 6-12 yaş arası 400 öğrenciye, velilere, öğretmenlere, okul çalışanlarına, muhtarlara ve din görevlilerine koruyucu ve önleyici çerçevede verilecek cinsel istismar farkındalık eğitimleri ile çocukta cinsel istismarı önleme, tanıma, uygun şekilde ele alabilme becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Bu amaç doğrultusunda Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Adli Bilim Uzmanı Lale Pınar Çoraklı koordinatörlüğünde yürütülen projenin ilk eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinden okullarda görevli rehberlik ve psikolojik danışmanlar katıldı.

Eğiticilerle tüm yönleriyle cinsel istismar konuşuldu

Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Adli Bilim Uzmanı Lale Pınar Çoraklı koordinatörlüğünde düzenlenen eğitim ile cinsel istismar kavramının tanımı ortaya kondu. Katılımcılar, cinsel istismar ve cinsel istismarcılarının türleri konusunda bilgilendirildi. İstismarcının yaklaşım strateji hakkında bilgi verilirken, cinsel istismarda risk faktörü ele alındı. İstismarın göstergeleri üzerinde duruldu, istismara uğrayan çocukla ilgili görüşme teknikleri aktarıldı. Okullarda yasal bildirim süreci hakkında bilgi verildi. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde başvurulacak iletişim kaynakları paylaşıldı.

İlkokul ve ortaokullarda yapılacak etkinlikler çalışıldı

5 pilot okuldan 6-12 yaş arası 400 öğrenciye ulaşılacak olan projede yaş gruplarına göre belirlenmiş ve sınıflarda uygulanacak etkinlikler hakkında bilgi verildiği programda, programın içeriği ve öğrencilere iletimi hakkında yol ve yöntemler de belirlendi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)