Muhâkematta Tefsir Usulü konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi Risale-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) tarafından düzenlenen “RİNAP Aylık Sohbet” programında “Muhâkematta Tefsir Usulü” konuşuldu. RİNAP’ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği programın konuğu Sabahattin Zaim Üniversitesinden Hasan Emre Ulutop oldu.

Tefsir usulü üç açıdan inceleniyor

Çevrimiçi gerçekleştirilen programda tefsir usulünün üç ana başlığına değinen Ulutop; “Tefsir usulü üç açıdan inceleniyor. Günümüzde birçok manada kullanılıyor. Bunlar Kur’an ilimleri, telif yöntemi ve ayetleri anlama usulüdür. Başlıcaları öncelikle Kur’an ilimleridir. Aynı zamanda telif ilimleri manasında kullanılıyor. Yani müfessirin tefsiri nasıl telif ettiği manasına geliyor. Bir de ayetleri anlama usulü, bir ayet nasıl anlaşılır, o ayetle ilgili yorum nasıl yapılır manasında kullanılıyor. Biz de Said Nursi’nin muhâkematını bu üç açıdan inceledik.” şeklinde konuştu.

Gayri mütaref kıyasların tefsirde kullanımına şahit oluyoruz

 Kur’an literatürü birçok müfessirin üzerinde durduğu, telif ettiği bir konudur diyen Ulutop; “Kimileri bazı tefsir mukaddimelerinde tefsir usûlü konularını ele almış kimileri ise müstakil kitaplar halinde ele almıştır. Biz buradan bir mesele olan el - Emsal ile ilgili üstadın aklı olarak gayri mütaref kıyasları temsil kapsamında teşbihle kıyasın tanımına dahil ettikten sonra bunu tefsirde kullanımına şahit oluyoruz. Burada Said Nursi’yi literatürden farklı kılan yakın ifade ediyor olmasının çok ötesinde temsilin bilgi değeri anlamında yakının çok ötesine geçtiği konusundaki görüşü yöntem bahisleri ilk dönemlerden itibaren konuşulmuştur.” dedi.

Said Nursi’nin Kur’an tanımı oldukça orijinaldir

Kur’an tanımlarının farklarından bahseden Ulutop; “Üstadın Kur’an tanımı çok orijinaldir. Literatürdeki tanım teorilerinden en temeli yakın cins ve yakın fasıllardan bir tanesiyle yapılan tanımlardır. Bir şeyin tanımı hat ilmi bakımından Gazali’ye kadarki süreçte bu şekilde yapılmıştır. Fakat Gazali’ye göre ilim; ‘Sizin bu yaptığınız şeylerin hepsi aslında nakıstır. Bir şeyin hakiki tanımı o şeyin özsel niteliklerinin tamamıyla yapılandır.’ Yani o özüne sahip olan özelliklerin tamamı zikredilerek ve bir de yakın cinsinin zikredilerek yapıldığı tanımdır.” ifadelerini kullandı.

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)