Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası Eğitim Konferansına katıldı

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, 15 farklı ülkeden 70 akademisyenin katıldığı eğitim konulu seminerde sunum gerçekleştirdi. 7. Uluslararası Eğitim Konferansında gerçekleştirilen sunumlar ile eğitim sisteminde yaşanan güncel sorunlara dikkat çekildi.

“Prof. Dr. Süleymanlı Eğitimde Güncel Sorunlara Dikkat Çekti”

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi ve Ukrayna Eğitim Geliştirme Enstitüsü tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Eğitim Sisteminde Güncel Sorunlar: Ortaöğretim– Üniversite Öncesi Eğitim – Yüksek Öğretim” ana temalı 7. Uluslararası Eğitim Konferans düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, 15 farklı ülkeden 70 akademisyenin katıldığı eğitim konulu seminerde sunum gerçekleştirdi. 7. Uluslararası Eğitim Konferansı’nda gerçekleştirilen sunumlar ile eğitim sisteminde yaşanan güncel sorunlara dikkat çekildi. Davetliler arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı aynı zamanda konferansın bilim kurulunda da yer alıyor.

“Üsküdar’dan Uluslararası Konferansta Dikkat Çeken Sunum”

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile üniversite ve enstitülerin ortak çalışmalarıyla ortaya konan 7. Uluslararası Eğitim Konferansında, eğitim sisteminde yaşanan güncel sorunlara dikkat çekilen birçok proje ve çalışma ortaya kondu. Üsküdar Üniversitesini temsilen konferansa katılan Prof. Dr. Süleymanlı ve Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nurşah Akça sunumlarında küresel bir probleme dikkat çekti. Süleymanlı ve Akça; “Dijitalleşme, Eğitim ve Yalnızlık” başlıklı sunumlarında, pandemiyle birlikte eğitimde hız kazanan dijitalleşmenin öğrencilerin sosyal ilişkilerinde ve davranışlarında değişikliklere neden olduğunu aktardı. Özellikle teknolojik cihazların amaç dışı veya kontrolsüz kullanılmasının öğrencilerin psikososyal dünyalarını tehdit ederek yalnızlık probleminin derinleşmesine neden olduğunu dile getiren Süleymanlı ve Akça, öğrencilerin yalnızlık düzeyinin azaltılmasında çocuk ve gençlere sevgi, güven ve kabulün olduğu bir aile ortamı oluşturulmasının ve sosyal bağlantılar kurmalarının teşvik edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)