“Bediüzzaman'ın Gözüyle Küreselleşme ve Ahlak” kitabi raflarda yerini aldı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir ve Virginia Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (VTS) Dekanı Ian Markham’ın ortak çalışmalarıyla, son dönem İslam âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi’nin düşüncelerini ele alan eser Üsküdar Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. “Bediüzzaman'ın Gözüyle Küreselleşme ve Ahlak” ismiyle okuyucuyla buluşan eserde, küreselleşme ile İslam’a yöneltilen eleştiriler Said Nursi’nin ahlaki bakış açısı üzerinden mercek altına alınıyor.

İki farklı din ve kültürü buluşturdu…

Eserin yazarları Özdemir ve Ian’ın iki farklı dinden ve kültürden gelmesine rağmen Bediüzzaman’ın ahlak anlayışında ortak paydada buluşması, eserin büyük bir kültürel zenginlik içerdiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca eser birçok değerli yazarın makalelerinden oluşuyor. Amerikan değerlerinin tüm dünyaya empoze edilmesi anlamında olumsuz bir küreselleşmenin hâkim olduğu dünyada, İslam’ı ve Müslümanları radikal, şiddet yanlısı gibi kalıplar içerisine hapseden ve olumsuz değer yargıları içeren etiketlerle lanse eden bakış açısı hâkim durumda. Eser bu konu hakkında eleştirel bir yaklaşımla son dönem İslam mütefekkirlerinden Bediüzzaman Said Nursi’nin yukarıda çizilen çerçeveden farklı olduğunu ortaya koyarak, Müslümanların zengin düşünce dünyasında bir keşif yaparak okuyucuya yeni bakış açıları sağlıyor.

Nursi’nin mesajının evrensel karakteri sebebiyle okuyucu kitapta, İslam alimleri ile Hıristiyan ve Yahudi bilim adamlarını, İslam’ın tabiatı ve Said Nursi’nin tefekkürü üzerinde söyleşirken buluyor.

Kitapta “etik” ve “küreselleşme” konuları mercek altına alınırken bu iki konuyu uygun bir şekilde ele almak ve anlaşılmasını sağlamak için müspet / şiddet karşıtı hareket ve modernite konularıyla ilgili makaleler de eserde yer buluyor. Küreselleşmenin İslam’a yönelttiği eleştirileri Said Nursi’nin düşünceleri bağlamında değerlendiren eser, okuyucuya yeni bakış açıları ve pencereler açıyor.

Kitaba dair daha fazla bilgi için:


 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)