Alzheimer Hasta Yakınlarına Hastalıkla İlgili Zorluklar Anlatıldı…

Üsküdar Üniversitesi Türkiye Alzheimer Derneği paydaşlığı ve Pandemide Alzheimer hasta yakını destek programları çerçevesinde, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi ve Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İdil Arasan Doğan,Alzheimer Hasta Yakını Destek ve Bilgi Paylaşımı” başlığında alzhimer hasta yakınlarıyla bir araya geldi.  

Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi, Kadıköy Alzheimer Merkezinde gerçekleştirilen, sınırlı sayıda Alzheimer Hasta Yakını ve Üsküdar Üniversitesi Yaşlı Bakım Öğrencilerinin de “Gerontoloji” dersi kapsamında gözlemci olarak katıldığı programda; Alzheimer Hastalığı, evreleri, evrelerde hasta yakınlarının yaklaşımları ve hastaları ile olan ilişkileri ele alındı.

Hasta yakınlarının, hastaları ile zorlandıkları ya da üstesinden geldikleri durumların paylaşıldığı programda, gerçek karar vericilerin hasta yakınları olduğu düşüncesinden hareketle, hasta yakınlarının psikolojik sağlamlığına dikkat çekildi ve ilişki odaklı yaklaşımın üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)