Üsküdar Üniversitesinde “Ulusal İnsan Hakları Kurumu Olarak TİHEK” konferansı gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, “Ulusal İnsan Hakları Kurumu Olarak TİHEK” konulu bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi. Çevrimiçi yapılan konferansa TİHEK Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar ve TİHEK Başkan Yardımcısı Av. Yılmaz Bölükbaşı konuşmacı olarak katıldı.

TİHEK’in kuruluş amacı olan üç ana görevi; insan hakları, önleme ve mücadele 

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER) Müdürü, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın yaptığı konferansa öğrenciler ilgi gösterdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan TİHEK Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar konuşmasına ilk olarak ulusal insan hakları kurumlarının tarihsel gelişimi ile görev ve yetkileriyle başladı, sonrasında TİHEK kuruluş amacı, mevzuatı, görev ve yetkilerinden, kurumun üç ana görevi olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi,  ulusal önleme mekanizması ve ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konularından bahsetti. Yazar, “TİHEK, görev ve yetkileri bağlamında çok sayıda faaliyet yürütüyor ve görev alanıyla ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlıyor.” dedi.

Bu kapsamda ulusal önleme mekanizması olarak yapılan ziyaretlerden bahseden Dr. Yazar, toplumda ses getiren çok sayıda vakayı incelediklerini, yapılan uluslararası sempozyum, ulusal çalıştay ve toplantılar, bireysel başvuru kararları ve eğitimlerden örnekler sundu. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası paydaşlarının çok sayıda etkinliğine katılım ve katkı sağladıklarını ifade eden Yazar, bu paydaşların arasında Üsküdar Üniversitesinin çok önemli bir yerinin bulunduğunun da altını çizdi.

TİHEK Türkiye’de insan hakları alanında önemli bir kuruluş

Daha sonra söz alan TİHEK Başkan Yardımcısı Av. Yılmaz Bölükbaşı, TİHEK’in Türkiye’de insan hakları alanında önemli bir kuruluş olduğunu ve Üsküdar Üniversitesi gibi paydaşlarla yürütülen ortak çalışmalarla insan hakları alanındaki farkındalık çalışmalarının arttığına değindi.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin iştirak ettiği konferansın son bölümünde Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek Üsküdar Üniversitesi olarak TİHEK ile birlikte insan hakları alanındaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğinin bilgisini paylaştı.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)