İnsanın Ahsen-i Takviminde Yaratılması konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi Risale-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) tarafından düzenlenen “RİNAP Aylık Sohbet” programında “İnsanın Ahsen-i Takviminde Yaratılması” konuşuldu. RİNAP’ın her ay düzenli olarak düzenlediği sohbet programın konuğu Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Alaaddin Başar oldu. 

Biz insanı Ahsen takviminden yarattık”

 Zoom üzerinden gerçekleşen programda ‘İnsan Ahsen takviminde yaratılmıştır’ diyen Başar; “Tin Süresi 4. Ayette buyruluyor, ‘Biz insanı Ahsen takviminden yarattık’. En güzel, değerli biçimde yaratıldığı yazıyor. Bir tefsirde de Ahsen takvimi, ‘İnsanın hem cismani hem ruhani bakımdan en güzel kıvama erebilecek en güzel biçimde yaratılmış’ olması şeklinde yazıyor. Risalelerin başında en önemli ayetler yer alır. Ahsen takviminde yaratıldığımıza dair ayet de başında yer alır. Bu dersin devamı da külliyenin tamamıdır.” şeklinde konuştu.

Esmaya mahzar tek varlık insandır

Ahsen takviminin mizahından bahseden Başar; “‘Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i mâneviyesinde nihâyetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesim bir fakrdercetmiştir. Tâ ki kudreti nihâyetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve ğınası nihâyetsiz bir Ğaniyy-i Kerîm bir Zât’ın hadsiz tecelliyatına, câmi’, geniş bir âyine olsun.’ Ahsen takviminin mizahı budur. Bu manada başka muhatap yoktur yani. Esmaya mahzar tek varlık insandır.” ifadelerini kullandı.

 

İnsan ruh ve bedenden teşekkildir”

Ahsen takviminde insan ruhundan ve bedeninden bahseden Başar; İnsan ruh ve bedenden teşekkildir. İnsanın Ahsen takviminde yaratılmasından söz ederken öncelikle ruhunu esas alacağız. ‘Beden ruhun haresidir’ diyor. İnsan ruhu Ahsen takviminden yaratıldığından dolayı beden de Ahsen takvimindedir. İkisi arasında mükemmel bir ilgi alaka vardır. İnsan ruhu anlayacak, anladığını ifade edecek ve yazacak bir şekilde yaratıldığı için bedeni de konuşacak şekilde yaratılmıştır. dedi.

İnsan aczi ve fakrı sonsuzdur”

İnsanın neden acz ve fakr yaratıldığından bahseden Başar; “Acz ve fakrı kusur ne naks edilmek demektir. Kulluğun esası bu üç meseledir. Acz, fakr ve naks diye geçer. İnsan aczi ve fakrı sonsuzdur. İnsan her şeye muhtaçtır. Göze muhtacız bu acz oluyor, ele muhtacız bu da fakr oluyor. Nihayetsiz fakrımız var ve hiçbirini de yapmaya gücümüz yetmez. Bu da aczliği gösteriyor.” sözlerine değindi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)