Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici; “Canlı türlerinin yok olması söz konusu”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından ‘İklim Değişikliklerinin Etkilerinin Azaltılmasında Halk Sağlığı Hemşireleri’ etkinliği düzenlendi. Çarşı Yerleşke Salacak Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici ‘İklim Değişikliği ve Sağlığa Etkileri, İklim Değişikliğinin Etkilerinin Azaltılmasında Hemşirenin Rolü’ konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici; “Güvenli çevrenin sürdürülmesi, temiz hava, temiz içme suyuna ulaşımın sağlanması ve bu kaynakların korunması son derece önemli.” şeklinde konuştu. 

“Canlı türlerinin yok olması söz konusu”

İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerindeki etkisine ve bu etkilerin getirilerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici; “İklim değişikliği ile evrenimiz ardı sıra gelen felaketler ile karşı karşıya kalıyor. Ozon tabakasının incelmesi, biyoçeşitliliğin azalması, toprağın bozulması ve gıda üretim sistemlerindeki sorunlar dünyanın geleceğini ve tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle fosil yakıt kullanımı, tüketim faaliyetleri ve sanayileşme gibi insan faaliyetlerinin neden olduğu sera gazı emisyonlarının artışı sonucu sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekosistemde bozulmalar, canlı türlerinin yok olması söz konusu.” dedi.

“Göçler, toplumsal sorunlar ortaya çıkıyor”

İklim değişikliklerinin insanlar üzerindeki getirilerinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici bu noktada yapılması gerekenlerin öneminden bahsetti. Ekici; “İnsanlarda bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığında artışlar yaşanıyor. Ayrıca seller, orman yangınları, fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığında ve şiddetinde artışlara bağlı olarak ölümler, yaralanmalar ve vektörlerle bulaşan hastalıklarda artma görülüyor. Bu şekilde göçler, toplumsal sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle güvenli çevrenin sürdürülmesi, temiz hava, temiz içme suyuna ulaşımın sağlanması ve bu kaynakların korunması son derece önemli.” şeklinde konuştu.

“Karbon ayak izimizin en aza indirilmesi gerekiyor”

Karbon ayak izlerinin dünyanın yüzey sıcaklığı üzerindeki etkisinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici; “Dünya Meteoroloji Örgütü, 2020 yılında ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre 1-2 derece daha yüksek olduğunu açıkladı. Bilim insanları 1,5 derece sıcaklık artışının ciddi risklere neden olduğunu belirtiyor. Tam da bu nedenle atmosfere salınana karbonun azaltılması ve karbon ayak izimizin en aza indirilmesi gerekiyor.” dedi.  

“Konuların güçlendirilmesi gerekiyor”

Hemşirelerin ulusal ve bireysel düzeyde küresel iklim değişikliği ile mücadelede katkı sağlaması için önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici; “Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) hemşirelerin ulusal ve bireysel düzeyde küresel iklim değişikliği ile mücadelede katkı verebileceğini belirtiyor. Sağlık hizmeti israfının azaltılmasına yönelik atık yönetimi politikalarının savunuculuğunun yapılması, sağlık çalışanlarının güvenliği ve korunması. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sağlık ortamının düzenlenmesi için çevre sağlığı komitelerinde aktif olarak çalışılması ve bireylerin, ailelerin ve toplulukların sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmaları, sera gazlarına katkıyı azaltma, kendi uygulamalarını değiştirmek, aktif ulaşım, yeşil enerji kullanmak ve diyet değişiklikleri gibi konuların güçlendirilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)