Prof. Dr. Sevil Atasoy Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu’na katıldı

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2005 yılından bu yana üyesi olduğu, başkanlığını üstlendiği, halen Tahminler Daimi Komisyonu başkanı olduğu Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu’nun (INCB) Viyana’da gerçekleştirilen 132. Oturumuna katıldı. 

Pandemi başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze yürütülen 132. Oturumda Kurul üyeleri, 5 ayrı dairede görev yapan 42 uzmanın oluşturduğu sekreteryası ile birlikte üç hafta boyunca denetimdeki maddelerin yasal ticaretinin uluslararası sözleşmelere uygunluğunu denetlemeyi sürdürdü.  Deprem, sel, pandemi gibi afet dönemlerini de içerecek biçimde denetimdeki 136 narkotik ve 144 psikotrop maddenin tıbbi ve bilimsel amaçlara yeterliliği, üye ülkelerin yürürlükteki uluslararası sözleşmelere uyumu ve 2021 yılı dünya raporunun tamamlanması gündemin bir bölümünü oluşturdu.

Ülkelerin daimî temsilcileri ile bir araya gelen Kurul, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 12 ve 13. Maddelerinin uygulanışını desteklemek amacıyla yasadışı imalatta kullanılan APA, APAAN, MAPA, asetik anhidrit, efedrin gibi kırka yakın öncül kimyasal, araç ve gereçler konusunda bilgilendirdi.

Üye ülkelerin BM 2030 hedeflerine ulaşma gayretlerinin yanı sıra, bir yandan yasal ticareti teşvik ederken, diğer yandan yasa dışı kullanım ve kaçakçılığı önleme faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere temaslarda bulunan Kurul, bu çerçevede Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (CND), Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gümrük Birliği (WCO) ve Interpol başkan ve uzmanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Kurul’un gündeminde, Afganistan’daki gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığına bağlı yasa dışı gelir akışının ekonomik gelişme ve güvenliğe etkisi, tıbbi amaçlar dışında cannabis (esrar) kullanımına sözleşmelere aykırı biçimde izin verenlere uygulanacak yaptırımlar gibi konular yer aldı.

INCB’nin bir sonraki toplantısı, 31 Ocak – 5 Şubat 2022 haftasında Viyana’da toplanacak, Türkiye’nin sözleşmeler doğrultusundaki arz ve taleple mücadelesine ilişkin ayrıntıları da içeren 2021 yılı Dünya Raporu, 10 Mart 2022’de ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşları ile paylaşılacak.

INCB Hakkında:

INCB, Birleşmiş Milletlere üye olan ülke hükümetlerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki üç farklı sözleşmeye uyumunu özendirmek ve denetlemek ile görevlendirilmiş bağımsız ve yarı-yasal (quasi-judicial) bir organdır. Bunlar, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’dir.  İlk kez 1909’da Şangay’da 1961 TEK Sözleşmesi ile kurulan INCB’nin on üç üyesi, bilgi birikimi ve deneyimleri gözönüne alınarak Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından beş yıl süre ile seçilirler. Sevil Atasoy, Kurul’un tarihinde başkanlık yapmış ikinci kadın, ve 3. Kez başkan seçilmiş olup, Mayıs 2027’ye kadar görev yapacaktır. 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)