Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk "Kadın, Kimlik, Sanat" Etkinliğine Katıldı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 6.’sı düzenlenen ‘Kadın, Kimlik, Sanat’ etkinliğine konuk oldu. ‘Müzikte Doğaçlama ve Kadın Müzisyenler’ konusuna ilişkin İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine bağlı Türk Musikisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tunçer ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Tüfekçioğlu ile birlikte sunum yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk, konuya sosyoloji bilimi bakış açısıyla yaklaşarak doğaçlamanın doğası, sanat, bilim ve gündelik hayat, kurumsal sanat yönetimi gibi konulara değindi. Konservatuar öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen programda geleceğe yönelik projeler konuşuldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı Teras Sahne de gerçekleşen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tunçer doğaçlamanın tarihçesi, çokseslilik ve farklı müzik türlerinde doğaçlama konularına değinirken Dr. Öğr. Üyesi Seda Tüfekçioğlu ise ses ve saz musikisinde doğaçlama, gazeller konularına değinerek Türk Müziğinde doğaçlama üzerinde durdu ve katılımcılara örnekler dinletti.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)