Halkla İlişkiler, Algının Doğru Yönetilmesi Sürecini İçeriyor!

 Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu

21. yüzyıl, gerek kurum ve kuruluşların gerek ise kişilerin imajının, itibarının ve hedef kitleler nezdindeki algısının doğru yönetilmesi açısından önemli bir dönem. Bu sürecin iyi ve doğru yönetilmesi gerekiyor. Bu alanın profesyonellerini yetiştiren disiplin ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü. Biz de ÜHA (Üsküdar Haber Ajansı) olarak Üsküdar Üniversitesi Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu’dan alanın incelikleri ve önemine ilişkin önerileri aldık.  

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım algının doğru yönetilmesi sürecini içeriyor”

Halkla İlişkiler ve Tanıtım özellikle son dönemlerde önemi artan bir alan oldu, siz de öyle mi düşünüyorsunuz?

Evet. Bugün hem özel sektöre baktığımızda hem kamu alanındaki uygulamaları incelediğimizde halkla ilişkilerin çok önemli bir yerde olması gerektiği kanısındayım. Halkla ilişkiler imajın, itibarın ve hedef kitleler nezdinde algının doğru yönetilmesi sürecini içeren bir disiplin. Halkla ilişkiler mesleğini icra etmek isteyen öğrencilerimizin de bilimsel temellere dayalı uygulamalar yapabilmesi, halkla ilişkilerin felsefesinin bilincinde olmaları ve yeni gelişmeleri takip etmeleri son derece önem kazanıyor.  

“Sosyal becerileri ve güncel bilgiyi okuyup, takip etmeyi önemseyen bir alan”

Kimi bölümlerin, alanların mesleki yeterlilikleri, kriterleri olur. Bu alan için de bu söz konusu mu? Öyle ise kimler tercih etmeli bu alanı?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım öncelikle sosyal becerileri ve güncel bilgiyi okuyup, takip etmeyi önemseyen bir alan. Sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki gelişmeleri izleme, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edebilme, etrafına eleştirel gözle bakabilme ve tüm bunları gerektiğinde doğru ve stratejik kararlarla yazılı ve sözlü ifade edebilme yetisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında çok önemli.

“Öğrenciler alacakları eğitim ile öz yeteneklerinin farkına varacak” 

Bu alanı tercih edecekler kendini hangi yönleriyle avantajlı görecektir? Ona ne kazandıracak bu alan?Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında alacakları eğitim, öğrencilerin mezun olduktan sonra da teoriyi uygulamayla birleştirebilmeleri yönünde verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında öğrencilerimizin bu alanda aldıkları eğitim özellikle dijitalleşmeyle birlikte sektörü etkileyen dinamikleri iyi bilip, öz yeteneklerinin farkında olmalarını sağlayacaktır.

“Mutlaka en az bir yabancı dile hâkim olmak gerek!”

Adaylar için istihdam çok önemli? Meslek seçiminde bu kriter önemle göz önünde bulunduruluyor? Bu bölümü başarıyla tamamlayan kişiler hangi pozisyonlarda çalışabilirler? 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü istihdam açısından bakıldığında yelpazesi oldukça geniş bir alan. Bu noktada öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca kendilerini yetiştirmeleri çok önem kazanıyor. Mutlaka en az bir yabancı dile hâkim olmaları, sektörü tanımaları, sektördeki yeniliklerden haberdar olmaları mezun olduktan sonra yapacakları işi ve pozisyonu da belirleyen bir süreç. Hangi sektörde çalışmak istiyorlarsa staj dönemlerinde mutlaka o sektöre yakın durmak zorundalar. Turizm, eğitim, sağlık, halkla ilişkiler ajansları, dijital ajanslar, özel ya da kamu kurumları kısacası iletişimin öncelik olduğu tüm sektörlerde çalışma imkânı bulabilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde iki önemli kavram

Bu bölümü hedefleyenler için önerileriniz, tavsiyeleriniz olur mu?

Özellikle kurumlar günümüzde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanının çok yakın temasta bulunduğu imaj ve itibar yönetimi konularında önemli hamleler yapmanın ve krizleri yönetmenin, kurumların bilinirliğine, görünürlüğüne, tanınır olmasına katkılarını bire bir yaşıyorlar. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler için iki önemli anahtar kavram var. Birincisi doğru hedef koymak, ikincisi ise kariyer planlarını oluşturmak.

Röportaj: Meryem Özkan
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)