Halkla İlişkiler bölümünü kimler tercih etmeli?

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler bölümü, üniversitelerin İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan sözel puan türü ile tercih edilen bir alan. Son yıllarda geniş istihdam olanaklarıyla Halkla İlişkiler, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bir bölüm.

Halkla İlişkiler bölümü nedir?

Modern toplum yapısının gelişmesi, markaların önem kazanması, tüketicinin etkisinin artması ile halkla ilişkilerin de önemi arttı. Halkla ilişkiler, bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmayı ve sürdürmeye yardımcı olan bir yönetim süreci. Halkla ilişkiler son yıllarda interdisipliner bir yapıya bürünerek geleceği parlak bilimsel ve mesleki bir alan haline geldi.

Halkla İlişkiler bölümünü kimler tercih etmeli?

Geleceğin iletişimcilerin yetiştiği halkla ilişkiler bölümünde çevre ile karşılıklı iletişim halinde olunması gerekiyor. Bu nedenle yazılı ve sözlü iletişim becerileri kuvvetli, empati kurabilen, ikna psikolojisine sahip, toplumu ve toplumun içindeki yapıları iyi okuyabilen ve yorumlayabilen, titiz, becerikli ve meraklı kişilerin tercih edebileceği, başarılı olabileceği bir bölüm.

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler bölümünde alınan dersler nelerdir?

İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan halkla ilişkiler bölümünde öğrencilere genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı dersler veriliyor. Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü öğrencilerine çok sayıda seçmeli ders imkânının yanı sıra staj olanağı da sunuyor. Öğrenciler, Halkla İlişkilere Giriş, Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya, Temel Fotoğrafçılık, Marka Tasarım ve Yönetimi, Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Stratejik Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Lobicilik, Sektör Dinamikleri ve Ajans Yönetimi, Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Kamuoyu Araştırmaları, Kişisel Markalama, Halkla İlişkilerde Yaratıcı Stratejiler, Protokol Yönetimi gibi dersler veriliyor.
 
Halkla İlişkiler mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

Halkla İlişkiler bölümü mezunları için istihdam olanakları oldukça geniş. Bölümden mezun olan öğrenciler, özel ve kamusal statüdeki bütün kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim birimlerinde, siyasi aktörlerin, özel kurum ve kuruluşların, kişilerin halkla ilişkiler ve imaj danışmanlığı görevlerinde ayrıca medya sektörünün diğer alanlarında çalışabiliyorlar.

Halkla İlişkiler bölümünün özel koşulu var mı?

Halkla İlişkiler bölümünde özel koşul bulunmazken, aday öğrencilerin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü öğrencisi Eylül Deniz Çetinkaya, bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.