Psikoloji bölümü mezunları hangi alanlarda uzmanlaşabilir?Psikoloji bölümü, insan davranışlarını gözlem ve deney yolu kullanarak bilimsel bir biçimde inceleyen bilim dalı. Üniversitelerin lisans programları içerisinde yer alan Psikoloji bölümü, öğrencilerin eşit ağırlık puan türü ile tercih edebileceği bir bölüm. İnsanların zihinleri ve davranışları konularında araştırmalar, çalışmalar yapan psikoloji bölümü öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği bir alan.

Psikoloji nedir?

Ülkemizde ve dünyada zihinsel rahatsızlıkların artması psikologlara ve psikiyatristlere duyulan ihtiyacı arıtırken psikoloji insanı, toplumu ve evreni anlamaya çalışıyor. İnsanların hem gözlemlenebilen anılarında hem de hayal dünyalarında gerçekleşen ve gözlemlenemeyen anılarını, zihinsel süreçlerini, hareketlerini, tutumlarını ve tavırlarını inceliyor.

Psikoloji bölümünü kimler okumalı?

Odağına insanı alan psikoloji, her tarzdan insana veya sosyal gruba tarafsız ve objektif bir şekilde yaklaşabilen sabırlı, anlayışlı, empati yeteneği yüksek, meraklı, okumayı ve araştırmayı seven kişiler tarafından tercih edilebilecek bir bölüm oluyor.

Psikoloji bölümünde alınan dersler neler? 

Psikoloji bölümünü okuyan öğrenciler eleştirel düşünme becerisi kazandırabilmek için sosyal bilimlere dair genel bilgiler, psikoloji bölümüne ilişkin bilgiler, psikoterapi konusuna içeren dersler görüyor.
Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencileri ilk üç sene gördükleri; Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Matematik, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Kişilik Kuramları, Klinik Psikoloji gibi teorik derslerin ardından dördüncü sınıfta staj imkânı buluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümü öğrencileri Üsküdar Üniversitesi uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde pratik yapma olanağı elde ediyor. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamasına olanak tanıyor.

Psikoloji bölümü mezunları hangi alanlarda uzmanlaşabilir?

Psikoloji bölümünde mezun öğrenciler, Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev alabiliyor. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinim duyulurken üniversitelerin psikoloji alanında öğretim elemanı olarak da çalışabiliyorlar.

Bölümün özel koşulu var mı?

Psikoloji bölümünde özel koşul bulunmazken, aday öğrenciler Alan Yeterlilik Testi sınavında yeterli puanı alması gerekiyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, psikoloji bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor.