Tasavvuf Öğretileri kitabı raflardaki yerini aldıProf. Dr. Carl W. Ernst’ün Teachings of Sufism isimli kitabını Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar tarafından Tasavvuf Öğretileri başlığıyla Türkçeye çevrilerek yayınlandı.

Prof. Dr. Carl Ernst ile 2001 yılında Amerika Birleşik Devletlerin’nin Chapel Hill şehrinde tanıştıklarını belirten Zülfikar, “Prof. Dr. Carl Ernst ile çalışmak mazhariyetine eriştim. University of North Carolina at Chapel Hill’de İslâm Medeniyeti Târihi ve Tasavvuf Semineri gibi dersler vermek yanında Üniversitenin ilk Orta Doğu ve Müslüman Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin 2006’daki kuruluşundan itibaren merkezin müdür yardımcısı olarak çalıştım. Chapel Hill’de bulunduğum on iki sene boyunca kendisinden öğrendiklerimi araştırmalarımda ve derslerimde uygulamak gayretinde oldum ve hâlâ da onun yöntemlerinden yararlanıyorum. Kendisiyle çalışmalarımız, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde de devam etmektedir. Kendisi Temmuz 2018’de Enstitümüzün düzenlediği Uluslararası Tasavvuf Çalışmaları Yaz Okulu’nda lisansüstü seviyesinde dersler vermiştir”  şeklinde konuştu.

Sûfîlerin eserlerini okuma yöntemini sağlayan bir tarzda sunuldu

Arapça, Farsça ve Urducada yazılmış tasavvuf klasiklerinden yaptığı seçkileri İngilizceye çeviren Prof. Ernst’ün kitabı, okuyucuya Sûfîlerin eserlerini okuma yöntemini sağlayan bir tarzda sunuldu.

 Kitapta 8 bölüm başlığı bulunyor. Serrâc’ın Lümâ’sından Kur’ân’ı Sûfiyâne Anlayış, Hallâc’ın Tavasîn kitabından Hz. Muhammed’in Karakteri bölümünde onun ezelî nur oluşu ve yine Serrâc’ın kitabında Hz. Peygamberin ahlâk örneği olduğunu anlattığı kısımlara yer verilmiştir. Mânâyı Yaşamak bölümünde ise mânâ yolunun yolcusunun karşılaşabileceği haller üzerine Necmeddin Kübrâ’nın eserinden seçilen bölüme yer verilmiştir. Îsâ Cündullah’ın yazdığı tefekkür ve şefaat makamı hakkındaki risâleleri, Rûzbihân Baklî’nin ilâhî ve insânî aşk konusunda yazdıklarıyla, [Sûfî] müziğini dinlemenin âdâbı ve devamında müridlerin hatalarına dair olan kısım takdim edilmiştir. Müridlik ve Mürşidlik hakkında Kuşeyrî’nin Vasiyeti, Evliyâlık Hakkında Simnânî’nin yazdıkları sunulmuştur. Velilerin Hayatları bölümünde Câmî’nin Hz. Mevlânâ’yı anlatışına yer verilmiştir. Râbia Adeviye gibi Sûfî hanımların hayatlarının sunulduğu kısımda Rifâî ve Çiştî Sûfî hanımlardan kıssalar aktarılmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar kitabın Türkçeye tercümesini yaparken Prof. Ernst kitabın aslında baskıya girmemiş kısımları da ekledi. Kitap Türkçe ilâvelerle gözden geçirilmiş olarak basıldı. Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar özellikle kitaptaki eserlerin takdiminde konulara göre tasnifinin Türk okuyucusuna yardımcı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Zülfikar, tasavvuf konusunda çalışanların merak ettiği konuları birincil kaynaklarından belirli temalar çerçevesinde sunan kitabın faydalı olmasını dilediğini sözlerine ekledi.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)