Prof. Dr. Yasushi Tonaga Üsküdar Üniversitesinde konferans verdiKyoto Üniversitesi, Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yasushi Tonaga Üsküdar Üniversitesinde konferans verdi. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından davet edilen Prof. Tonaga, Enstitü yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik üç aşamalı bir sunum yaptı.

Merkez Yerleşke Senato toplantı salonunda gerçekleşen programa, enstitü öğretim üyelerinin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Japon kültürü konusunda çalışmalarıyla da bilinen minyatür sanatçısı ve ressam Günseli Kato, Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Oktay Uslu ve davetli misafirler katıldı.

Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı

Kyoto Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi iki üniversite arasında 2016 yılında başlatılmış olan çalışmalar kapsamında “İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı” başlıklı bir proje gerçekleştirildi. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen ve bir yıl süren proje kapsamında Üsküdar Üniversitesine Japonya’dan doktora öğrencileri gelerek Osmanlı Dönemi Tasavvuf Metinleri alanında çalışmalarda bulundu.

Aynı proje kapsamında ilki 2016 yılı Ekim ayında Üsküdar Üniversitesinde ve ikincisi 2017 yılı Mayıs ayında Kyoto Üniversitesinde olmak üzere iki uluslararası sempozyum düzenlenmiş, projeye katılan öğrenciler 2018 yılında Ü. Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen I. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu ve aynı sene düzenlenmiş olan Yaz Okuluna katılmışlardı.
Kyoto Üniversitesi Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanlarından Cemalnur Sargut’un girişimleri ve Kerim Vakfının desteğiyle 2016 yılında kurulmuş ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün resmi ortak kuruluşları arasında yer almıştı.Tasavvuf alanında ilk iki akademik kurum

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan gerçekleşen buluşmada Prof. Tonaga’yı şu sözlerle takdim etti: “Enstitümüz ve Kyoto Üniversitesinde bulunan merkez, tasavvuf alanında çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuş dünyada ilk iki akademik kurum olma özelliğini taşımaktadır.

Enstitümüz açmış olduğu programlarla son yüzyıldır Japonya’da yapılan İslam tasavvufu çalışmalarını kucaklamış, Prof. Tonaga’nın yetiştirmiş olduğu öğrencilerin ilgilerinin Osmanlı tasavvuf metinlerine yönelmesini sağlamıştır. Daha önceki proje kapsamında Prof. Tonaga ve kıymetli ekibi tarafından hazırlanan yaklaşık 1000 maddelik bibliyografya Japonya’daki tasavvuf araştırmalarının bir haritasını sunmaktadır. Bu bibliyografya ile Tasavvuf düşüncesi gibi teorik konulardan İslam kültür coğrafyasının tasavvufi içeriğe sahip sosyal antropolojik yönlerine, tasavvufun sanattan mimariye kadar pek çok farklı ilgi alnına dokunan birçok çalışma İngilizce olarak literatüre kazandırılmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen iki sempozyumun sonuç kitaplarında toplanan bildiriler, İslam araştırmaları ve tasavvuf alanında yöntem konusunda derinlikli görüşleri bir araya getiren geniş kapsamlı bir eser niteliğindedir. Japon akademiyasının “Osmanlı Dönemi tasavvuf metinleri”ni çalışan ilk jenerasyonunu yetiştiren Prof. Tonaga’yı huzurlarınızda kutluyor ve kurumlarımız arasında böylesine kalıcı ve sürdürülebilir bir çalışmanın ortaya çıkarılmasındaki eşsiz gayretleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”Japonya’da tasavvuf araştırmaları sunumu gerçekleştirildi

Programın devamında Prof. Tonaga sunumlarına Japonya’da tasavvuf araştırmaları konulu konuşması ile başladı ve ardından tasavvuf düşüncesinin teorik konularına değindi.

 Tasavvufta “fenâ” kavramını açıkladığı sunumun ardından Osmanlı İmparatorluğunun ilk Üniversitesi sayılan İznik Medresesi baş müderrisi Dâvûd el-Kayserî ve Osmanlının ilk Şeyhülislamı Molla Fenârî’yi İbnü’l-Arabî ekolünün Osmanlıdaki ilk temsilcileri olarak tanıtan Prof. Tonaga, Dâvûd el-Kayserî’nin Fusûsu'l-Hikem şerhinin öneminden bahsetti. Konuşmasında, Osmanlıdaki şerh geleneğinin 17. yüzyıl başlarındaki temsilcilerinden Abdullah Bosnevi üzerinde duran Tonaga, Bosnevi’ye ait yaklaşık 70 eserin 26’sının tasavvuf 23-25’inin tefsir hakkında olduğunu belirtti. Bosnevi’nin, “ayakkabılarını çıkarmak” konulu eserinde geçen tasavvufi açıklamalara yer veren Tonaga bu eserden çeşitli alıntılar yaptı: “Allâhu Teâlâ, âyet-i kerîmesinde Mûsâ’ya ‘ayakkabılarını çıkar!’ buyurdu. Ki o zaman Mûsâ (a.s), mukaddes vâdî olan Tuvâ’daydı. Ve arkasından ona ‘Ben senin Rabbinim’ dedi. Buradaki Mûsâ’nın iki ayakkabısından kasıt, Sufilere göre dünyâ ve âhirettir.”diyen Tonaga konuşmasının devamında da tasavvufta “fenâ” kavramının izlerini sürdü.
Toplantı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılarından Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar’ın moderatörlüğünde katılımcılardan gelen sorularla devam etti.
Konuşmasının başında Japon akademisyen ve düşünür Toshihiko Izutsu’dan etkilenerek İslam tasavvufu alanına yöneldiği belirten Prof. Tonaga, sorulara kadim doğu dinleri ve İslam’daki tasavvuf düşüncesi arasında karşılaştırmalarda bulunarak cevaplar verdi.Toplantının sonunda, kendisine Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılarından Prof. Dr. Emine Yeniterzi tarafından klasik İslam sanatlarının örneklerini taşıyan bir seccade hediye olarak takdim edildi ve toplantıya katılan öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)