Prof. Eric Geoffroy, Üsküdar Üniversitesi’nde konferans verdiÜsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen programda tasavvuf alanında yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve filozof Eric Geoffroy, “İbn Arabi’nin eserlerindeki metafizik konumlandırmalar” konusunda konferans verdi, feminen kavramının mefafizik etkileri hakkında konuştu. Eric Geoffroy, İbn Arabi’nin çağını aşan hipermodern bir insan olduğunu belirterek İbn Arabi’nin, eserlerindeki kadın kavramının bâtınî sırrından ve açılımlarından bahsetti. 

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Ayhan Songar Konferans Salonu’nda düzenlenen programda tasavvuf alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Eric Geoffroy, "İbn Arabî'nin Eserlerinde Metafizik Konumlandırmalar" başlıklı bir konferans verdi. Konferansa, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte, Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hayat Nur Artıran, tasavvuf alanının önemli akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Boğaziçi Üniverstesi Edebiyat Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Oktay Uslu, Prof. Geoffroy’un eşi Nefise Geoffroy ve yine kendisinin Fransadan bazı doktora öğrencileri katıldı.Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Elif Erhan, programın açılış konuşmasında Fransa’da filozof ve İslamolog yazar olarak tanınan Strazburg Üniversitesi'nde İslam Çalışmaları ve Arapça Bölümü öğretim üyesi Eric Geoffroy’un çalışmalarından söz etti, Avrupa’nın pekçok üniversitesinde dersler verdiğini ve çok sayıda öğrencisi olduğunu belirterek Geoffroy’u üniversitelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Mutasavvıf yazar Cemalnur Sargut, Oxford Üniversitesi’nde tanıştığı Eric Geoffroy’un başarılı çalışmalarını takip etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu birliğin beraberliğin daim ve baki olmasını, beraber hizmet etmeyi Allah’ımdan diliyorum” dedi.Eric Geoffroy: “Feminen kültür negatif sonuçları dengeye oturtuyor”

Konuşmasına davet için teşekkür ederek başlayan Eric Geoffroy, bu konferansta insanlık ve medeniyeti konu alan hususlarda konuşacağını söyledi. İsimler bakımından kelimelerin eril (müzekker) ve dişil (müennes) olarak ayrıldığı Arapça gramer üzerinden örnekler vererek Eric Geoffroy, 17-18. Yüzyıldan itibaren özellikle Avrupa medeniyetini dominant bir şekilde şekillendiren bu müzekker dominansının bugün dünyamızı getirdiği noktaya işaret ederek “Bugün teknomaskülite yani teknolojiyi ve dünya savaşlarını ortaya çıkaran sebepleri ve şu anda karşı karşıya olduğumuz çevresel boyuttaki sonuçları ortaya çıkaran bir medeniyet görüyoruz ve sonunda bu negatif durumu ve hususları feminen (müennes) kültürün tekrar bunu dengeye oturtmasına şahit oluyoruz. Dolayısıyla konuşacağımız konu bugün bu değişimi de konu alan bir husus” dedi.

Eric Geoffroy: “İbn Arabi, hipermodern bir insan”

Günümüzden yüzyıllar önce 1240’ta vefat eden İbn Arabi’nin bugün bile hipermodern yani modernite üstü bir insan olarak karşımıza çıktığını belirten Eric Geoffroy, “Bütün Batılı, Doğulu ve Arap araştırmacıların, Doğu’dan Batı’ya kadar yapılan çalışmalarda ortaya koyduğu kadarıyla İbn Arabi, en öteye giden ve kendi şahsına münhasır bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Eric Geoffroy: “İbn Arabi, kadın kavramının bâtınî sırrından bahseder”

İbn Arabi’nin Mevlana Celaleddin Rumi ve birçokları gibi Hazreti Peygamber’in bir varisi olduğunu belirten Geoffroy, İbn Arabi’nin müennes (feminen) kavramının sırrından bahsettiğini söyledi. Geoffroy, “İbn Arabi bu sırdan bahsetmiştir fakat tanımlamamıştır. Sadece kadının haiz olduğu bir sır vardır ki dünyada yaratılmış hiçbir şey bu sırra vakıf değildir. Bu yaratılış yoluyla onda olan bir hediyedir. Burada cinsiyetten bahsederken hem fiziksel hem metafizik yani manevi/bâtınî boyuttan bahsetmek lazım. Tasavvufta da bu ikisini ayırmak mümkün değildir” dedi.Eric Geoffroy:”Arapça’da birçok sıfat müennestir”

Eric Geoffroy, Arapça’da yer alan birçok sıfatın müennes olduğunu kaydetti. Geoffroy, “İbn Arabi’ye göre kadın daha kapsayıcı ve kavrayıcı oluyor. İbn Arabi, çoğu zaman kadını nefsi külli ‘kemal olan ruh’ ile adlandırıyor. İbn Arabi için bu raslantı sonucu değil. Bu sıfatlar müennestir. Kudret yine müennes bir isimdir” dedi.

Eric Geoffroy: “Hazreti Peygamber hadisinde müennesi kullanıyor    
    
Hazreti Peygamber’in bir hadisinin Füsus’ul Hikim’e dahil edildiğini kaydeden Eric Geoffroy, “Bir hadiste ‘Dünyamızdan bana üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz’ diyor. Burada özellikle altını çizmek istediğim husus, ‘benim beğendiğim değil, bana sevdirilen.’ ‘Bu benden gelmiyor, Allah’ın bana sevdirdiği bir şey. Ben sevmedim, Allah sevdirdi’ diyor.

Eric Geoffroy: “Cemale ulaşmanın yolu zıtlıkları birleştirmekten geçer”

Eric Geoffroy, sözlerini “Metafizik ya da manevi boyutta müennes ve müzekkerden bahsederken  insanoğlu kendisinde cemal ve celali birleştirip kemale ulaşmak durumundadır. Bütün bu manevi yollarda, tarikatlarda söylenen cemale ulaşmanın yolu zıtlıkları birleştirmekten geçer”şeklinde tamamladı.Katılımcıların sorularıyla da ilerleyen programın tercümanlığını Enstitü adına fahri olarak üstlenen Gökhan Çalışkan yaptı. Program sonunda, Prof. Geoffroy’a Üsküdar Üniversitesi Hatıra Ormanında kendisi için dikilen fidanın sertifikası takdim edildi. Program tüm katılımcıların ve misafirlerin toplu bir hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)