Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Cem TUTAR

İF / Görsel İletişim Tasarımı

cem.tutaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2967

ORCID ID: 0000-0002-4547-6171

Citation : 15 | h-index : 2 | i10-index : 1

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1978 İzmir doğumlu Cem Tutar, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler bölümünden ön lisans derecesi aldı. 2006 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden birincilikle mezun oldu. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Anasanat dalında tamamladığı “Uluslararası Televizyon Kanalları Bağlamında İdeolojik Bir Çözümleme Örneği: Discovery Channel” adlı tezle yüksek lisans derecesi aldı. 2015 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim dalında tamamladığı “Reality Programların Etkileşimli Doğasında Postmodern Kentin Gündelik Yaşam Dinamikleri” adlı tezle doktora derecesi almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Kapitalist Üretim Sürecinde Mekansal Pratikler ve Tüketim Mekanlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, 2020.
 • 2000 Sonrası Türkiye Komedi Sinemasının Yapısal Dönüşümü: Kent ve Taşra Arasında Toplumsal Bir Kahraman Olarak Recep İvedik, 2019.
 • Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2019.
 • Tüketim Toplumunda Kitle İletişim Aracı Olarak Reklam ve Resim Sanatının Etkileşimi Bağlamında Kültürel Yeniden Üretim Kavramı, 2019.
 • 2000 Sonrası Bağımsız Türkiye Sinemasında Gündelik Hayatın Yapısal Dönüşümü: Mekansal Pratikler ve Normatif Alanın Çöküşü, 2019.
 • Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, 2019.
 • 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, 2019.
 • Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 5
Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili (The Representation of Risk Society Discourses in Reality TV Programs)
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)
Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)
Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi (The Rise of Care of The Self in Daily Live Activities in The Digitalizing World)
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı (2019)
Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış (Structural Barriers of Turkish Horror Cinema: A Socio-Cultural Perspective)
e-GİFDER (2015)
Yazılı Basında Çocuk Haklarının Temsili: Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma (Representation of Children's Rights On Print Media: A Research On Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah and Zaman Newspapers)
Journal of Yaşar University (2014)

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 3
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019) 09 / 2019
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu 05 / 2019
Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı 03 / 2019

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2018
Komisyon Üyesi Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dersin Adı Dersin Türü
2019-2020 GÜZ Politik Sinema Lisans
2019-2020 GÜZ Kültür Sosyolojisi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Popüler Kültür Lisans
2019-2020 GÜZ İletişime Giriş Lisans
2019-2020 GÜZ Kent ve Görsellik Lisans
2018-2019 BAHAR Kültürü Fotoğraflamak Lisansustu
2018-2019 BAHAR Kent ve İletişim Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 BAHAR Medyanın Ekonomi Politiği Lisans
2018-2019 GÜZ Politik Sinema Lisans
2018-2019 GÜZ Dijital Kültür ve İletişim Lisans
2018-2019 GÜZ İletişime Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ İletişime Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ Kent ve Görsellik Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index