Doç.Dr. Cem TUTAR

İF / Görsel İletişim Tasarımı

cem.tutaruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2967

ORCID ID: 0000-0002-4547-6171

Citation : 46 | h-index : 3 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

1978 İzmir doğumlu Cem Tutar, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler bölümünden ön lisans derecesi aldı. 2006 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden birincilikle mezun oldu. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Anasanat dalında tamamladığı “Uluslararası Televizyon Kanalları Bağlamında İdeolojik Bir Çözümleme Örneği: Discovery Channel” adlı tezle yüksek lisans derecesi aldı. 2015 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim dalında tamamladığı “Reality Programların Etkileşimli Doğasında Postmodern Kentin Gündelik Yaşam Dinamikleri” adlı tezle doktora derecesi almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Yeni Türkiye Sinemasında Kent ve Taşra İkileminde Gündelik Hayatın Fragmanları: Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Anomik Temsiller, 2022.
 • Sosyo-Kültürel Bağlamda Resim Sanatındaki Mitolojik Temsillerin Sosyal Medya Reklamcılığında Kullanımı: Instagram Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2022.
 • Kültürel Yeniden Üretim Sürecinde Opera Sanatı ve Mekân Temsilleri, 2022.
 • Postmodern Kültürde Kişiselleştirilmiş Mekânlar ve Moda Ekolojisi: Nişantaşı Örneği, 2022.
 • Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, 2022.
 • Kapitalist Üretim Sürecinde Mekânsal Pratikler ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, 2021.
 • Reha Erdem Sinemasında Gündelik Hayat Pratiklerinin Temsili: Toplumsal Mekân ve Zamanın Yapıbozumu, 2021.
 • Postmodern Kültürde Gündelik Hayatın Ethosu ve Bir Benlik Pratiği Olarak Kendilik Düşüncesi: Yaşam Tarzı Programları ve TLC Örneği, 2021.
 • Postmodern Kentte Dramaturjik Bir Gündelik Hayat Etkinliği Olarak Mekânsal Pratikler: Cihangir Kafeleri Örneği, 2021.
 • Neoliberal Dönemde Kentsel Mekânların Tüketimi: Küresel Kent Kurgusu Örneği Olarak Karaköy, 2021.
 • Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2020.
 • Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, 2020.
 • 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 11

Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2021)

Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)

Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)

Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Tam Metin (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Tüketimin Kavşağında İtibar Kazanan Kimlikler: Online Paylaşım Ortamlarında Prestij Yönetimi, 2022.
 • Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri "Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları", 2021.
 • Benliğin Düşünümsel Üretim Sürecinde Postmodern Kültür ve Sosyal Medya Platformları Üzerine Kuramsal Bir Tartışma, 2021.
 • Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, 2021.
 • Kentsel Mekânların Dönüşümünde Gündelik Hayatın Etik Kodlarının Yapıbozumu Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım, 2021.
 • Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, 2021.
 • Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi (Journal of Urban Culture and Management), ISSN:2146-9229, 2021.
 • Media and Terrorism in the 21st Century, ISSN:, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • SineFilozofi Dergisi 5. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2022.
 • SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2021.
 • Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, 2021.
 • 4th Cultural Informatics, Communication and Media Studies Conference (CICMS 2021), 2021.
 • SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 2020.
 • 17th International Symposium Communication in the Millennium, 2020.
 • II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS 2020), 2020.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019), 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2019.
 • Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - 2021)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu, (2020 - 2022)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2021)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Politik Sinema, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kültür Sosyolojisi, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Popüler Kültür, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kent ve Görsellik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kültürü Fotoğraflamak, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Kent ve İletişim, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index