Dr.Öğr. Üyesi Pınar ASLAN

İF / Dekan Yardımcısı / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

pinar.aslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2950

ORCID ID: 0000-0002-2500-8055

Kısa Özgeçmiş

Pınar Aslan, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat ve Halkla İlişkiler bölümlerinde tamamlamıştır. Sonrasında Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler yüksek lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında İspanya Universidad de Salamanca’da edebiyat ve kültürel incelemeler konularında bir yüksek lisans daha yapan Aslan, sonrasında aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmiştir. “Angels of America: women icons in the USA and Latin America and their effect on female identity” başlıklı teziyle Cum Laude derecesiyle doktor olan Aslan sonrasında Türkiye’de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ikinci bir doktoraya başlamış; “Bir Uluslararası Halkla İlişkiler Stratejisi Olarak Kültür ve Yaratıcı Endüstri Ürünleri: Latin Amerika Pazarında Türk Dizileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi için Şili başta olmak üzere çeşitli Latin Amerika ülkelerinde araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2018 yılında doktorasını tamamlayan Aslan Üsküdar Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları kültür ve yaratıcı kültür endüstrileri, uluslararası iletişim, dijital kültür ve kültürlerarası iletişimdir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Women and Public Relations: A Study on Turkey’s Female PR Experts.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2019)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Dijitalleşme ve İletişim, 2020.
 • Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi ve Popüler Kültür: Türk Televizyon Dizileri Üzerinden Bir İnceleme, 2020.
 • Digital Fandom Overseas: How Do Turkish Television Fans in Latin America Do It All? (in Multidisciplinary Perspectives on Media Fandom), 2020.
 • "Dijital İletişimde Güncel Konular" isimli kitapta "Değişen Dünyada Kültürün Dijitalleşmesi" isimli kitap bölümü, 2020.
 • DİJİTAL İLETİŞİM YÖNETİMİ -Teori ve Uygulamalar-, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Dekan Yardımcısı, İletişim Fakültesi, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişime Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kamu Diplomasisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index