Doç.Dr. Pınar ASLAN

İF /Halkla İlişkiler ve Tanıtım

pinar.aslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2950

ORCID: 0000-0002-2500-8055

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

Uluslararası İletişim, İletişim Araştırmaları, Kültürlerarası İletişim

Kısa Özgeçmiş

Pınar Aslan, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat ve Halkla İlişkiler bölümlerinde tamamlamıştır. Sonrasında Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler yüksek lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında İspanya Universidad de Salamanca’da edebiyat ve kültürel incelemeler konularında bir yüksek lisans daha yapan Aslan, aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmiştir. “Angels of America: women icons in the USA and Latin America and their effect on female identity” başlıklı teziyle Cum Laude derecesiyle doktor olan Aslan, Türkiye’de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ikinci bir doktoraya başlamış; “Bir Uluslararası Halkla İlişkiler Stratejisi Olarak Kültür ve Yaratıcı Endüstri Ürünleri: Latin Amerika Pazarında Türk Dizileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi için Şili başta olmak üzere çeşitli Latin Amerika ülkelerinde araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2018 yılında doktorasını tamamlayan Aslan Üsküdar Üniversitesi’nde Doçent Dr. olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları kültür ve yaratıcı kültür endüstrileri, uluslararası iletişim, dijital kültür ve kültürlerarası iletişimdir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. İş Analizi ve Nöropazarlama, 2023.
 2. Viral İçerik Unsurları Üzerine Bir Nöropazarlama Araştırması: ‘’Sludge Content (Çamur İçerik)’’ Örneği, 2023.
 3. Tüketicilerin Duygu Durumlarının Ürün Ambalajı Rengi Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir EEG ve Eye Tracking Çalışması, 2023.
 4. Yaratıcı Kültür Endüstrisi Bağlamında Geleneksel Sanatlar ve Dijitalleşme: Çini Sanatı Üzerine Bir Araştırma, 2023.
 5. Mağaza vitrin tasarımları ve değişen tüketici davranışlarının nöropazarlama kapsamında incelenmesi, 2021.
 6. Mağaza tasarımı ve nöropazarlama: Mağazacılıkta konsept geliştirme sürecinde nöropazarlamanın kullanımı, 2021.
 7. Covid-19 salgını ve iç turizme etkilerinin nöropazarlama bağlamında değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 5

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Entrepreneurial and Communicative Mind in Action: How Start-ups Do and Should Communicate with Their Publics Effectively, 2021.
 2. The Aspects of Digital Transformation for Learning Organizations, 2021.
 3. The Consumption of Turkish Tv Series in Cuba: A Study on the Distribution, Access, and Effects of Popular Culture, 2021.
 4. Multidisciplinary Perspectives on Media Fandom, 2020.
 5. Digital Transformation in Television Series As A Popular Culture Product: A Study On Transnational Fandom of Turkish Television Series, 2020.
 6. Dijitalleşme ve İletişim, 2020.
 7. Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi ve Popüler Kültür: Türk Televizyon Dizileri Üzerinden Bir İnceleme, 2020.
 8. Digital Fandom Overseas: How Do Turkish Television Fans in Latin America Do It All? (in Multidisciplinary Perspectives on Media Fandom), 2020.
 9. "Dijital İletişimde Güncel Konular" isimli kitapta "Değişen Dünyada Kültürün Dijitalleşmesi" isimli kitap bölümü, 2020.
 10. DİJİTAL İLETİŞİM YÖNETİMİ -Teori ve Uygulamalar-, 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2020.
 2. Transnationalization Of Turkish Television Series, ISSN:, 2021.

Projeler > Projeler

 1. 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. IAMCR 2023 Conference, 2023.
 2. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 3. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu, 2023.
 4. CIDA 2022 3rd Communication in the Digital Age Symposium, 2022.
 5. CIDA Uluslararası 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2022.
 6. 5. Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2022, 2022.
 7. 5. CICMS Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı, 2022.
 8. 18TH CIM SYMPOSIUM, 2021.
 9. 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.

İdari Faaliyetler

 1. Koordinatör / Coordinator, BAP Koordinatörü, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 3. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 4. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2023 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - 2023)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - 2023)
 7. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2021 - 2023)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Çeviri ve Redaksiyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2020 - 2022)
 11. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İletişim Fakültesi, (2019 - 2022)
 12. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. 10. İFİG Sempozyumu'nda Bilim Kurulu Üyeliği 2023
 2. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği 2023

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Halkla İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Halkla İlişkiler Yazarlığı, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Halkla İlişkilerde Yaratıcı Yaklaşımlar, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Kamu Diplomasisi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. İletişim Araştırmalarında Yöntem ve Akademik Etik, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 7. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Uluslararası İletişim ve Halkla İlişkiler, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Kamu Diplomasisi, (Lisans / 2022-2023 Güz)