Güncel Bağımlılık Araştırmaları Dergisi

Güncel Bağımlılık Araştırmaları (GBA); herhangi bir yayın ücreti olmaksızın, bağımlılığın ve ilgili rahatsızlıkların her alanında yüksek kaliteli araştırma yayınlayan, hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Tüm editör maliyetleri Üsküdar Üniversitesi Yayınları tarafından karşılanmaktadır.

Dergide alkol, uyuşturucu ve nikotin bağımlılıkları üzerine; kumar, internet gibi davranışsal bağımlılıklar üzerine orijinal araştırmalar, kısa araştırmalar, olgu raporları, gözden geçirmeler ve editöre mektuplar kabul edilerek yayınlanır. Dergide bağımlılık hastalığı ve kavramıyla ilgili psikoloji, sosyoloji, psikiyatri, epidemiyoloji, sosyal politika, tıp, farmakoloji ve sinirbilimi alanlarında çalışmalar değerlendirilmektedir.

Web sitesi:  www.currentaddiction.org

Güncel Bağımlılık Araştırmaları (GBA); herhangi bir yayın ücreti olmaksızın, bağımlılığın ve ilgili rahatsızlıkların her alanında yüksek kaliteli araştırma yayınlayan, hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Tüm editör maliyetleri Üsküdar Üniversitesi Yayınları tarafından karşılanmaktadır.

Dergide alkol, uyuşturucu ve nikotin bağımlılıkları üzerine; kumar, internet gibi davranışsal bağımlılıklar üzerine orijinal araştırmalar, kısa araştırmalar, olgu raporları, gözden geçirmeler ve editöre mektuplar kabul edilerek yayınlanır. Dergide bağımlılık hastalığı ve kavramıyla ilgili psikoloji, sosyoloji, psikiyatri, epidemiyoloji, sosyal politika, tıp, farmakoloji ve sinirbilimi alanlarında çalışmalar değerlendirilmektedir.

Yayın Yönetmeni 

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

Onursal Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Yrd. Doç Dr. Alptekin Çetin    Doç. Dr. Aslı Enez Darçın       Doç. Dr. Gül Eryılmaz             Doç. Dr. Cemal Onur Noyan 

Danışman Editör

Prof. Dr. Orhan Doğan                           Prof. Dr. Tayfun Uzbay

İstatistik Editörü

Yrd. Doç. Dr. Asil Özdoğru

Bağımlılık Psikiyatrisi

Prof. Dr. Yıldız Akvardar

Prof. Dr. Ender Altıntoprak

Prof. Dr. Zehra Arıkan

Prof. Dr. Rüstem Aşkın

Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan

Prof. Dr. Serdar Dursun

Prof. Dr. Ali Saffet Gönül

Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu

Prof. Dr. Figen Karadağ

Prof. Dr. Sermin Kesebir

Prof. Dr. Murat Kuloğlu

Prof. Dr. Kültegin Ögel

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Prof. Dr. Tahir Tellioğlu

Prof. Dr. Berna Uluğ

Prof. Dr. Erdal Vardar

Doç. Dr. Umut Mert Aksoy

Doç. Dr. Yavuz Ayhan

Doç. Dr. Rabia Bilici

Doç. Dr. Ebru Çakıcı

Doç. Dr. Mehmet Çakıcı

Doç. Dr. Cüneyt Evren

Doç. Dr. Gülcan Güleç

Doç. Dr. Elif Mutlu

Doç. Dr. Cenk Tek

Doç. Dr. Zeki Yüncü

Yrd. Doç. Dr. Ebru Damla Bostancı

Yrd. Doç. Dr. Yasin Genç

Uz. Dr. Merih Altıntaş

Uz. Dr. Yeşim Can

Uz. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan

Uz. Dr. Aykut Özden

Uz. Dr. Fagan Zakirov

Genel Psikiyatri

Prof. Dr. Tamer Aker

Prof. Dr. Cengiz Akkaya

Prof. Dr. Tunç Alkın

Prof. Dr. Ömer Aydemir

Prof. Dr. Sunar Birsöz

Prof. Dr. M. Emin Ceylan

Prof. Dr. Birgül Cumurcu

Prof. Dr. Mesut Çetin

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen

Prof. Dr. Ertuğrul Eşel

Prof. Dr. Erol Göka

Prof. Dr. Hatice Güz

Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu

Prof. Dr. Erdal Işık

Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Sedat Özkan

Prof. Dr. Mine Özmen

Prof. Dr. Nahit Özmenler

Prof. Dr. Şebnem Parıldar

Prof. Dr. Mert Savrun

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur

Prof. Dr. Lut Tamam

Prof. Dr. Özcan Uzun

Prof. Dr. Süheyla Ünal

Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu

Prof. Dr. Kemal Yazıcı

Doç. Dr. Mehmet Ak

Doç. Dr. Çiğdem Aydemir

Doç. Dr. Işıl Göğcegöz Gül

Doç. Dr. Nesrin Karamustafalıoğlu

Doç. Dr. Dost Ongür

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar

Doç. Dr. Cumhur Taş

Yrd. Doç. Dr. Eylem Özten

Yrd. Doç. Dr. Habib Erensoy

 

Nöroloji

Prof. Dr. Ersin Tan

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Doç. Dr. Barış Metin

Uz. Dr. Celal Şalçini

Genetik

Prof. Dr. Muhsin Konuk

Doç. Dr. Korkut Ulucan

Adli Tıp

Prof. Dr. Sevil Atasoy

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

Prof. Dr. Gökhan Oral

Prof. Dr. Hüseyin Ünlü

Doç. Dr. Neylan Ziyalar

Toksikoloji

Prof. Dr. Serap Annette Akgür

Prof. Dr. Uğur Atik

Uzm. Ecz. Selma Özilhan

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç

Prof. Dr. Yankı Yazgan

Prof. Dr. Özgür Yorbik

Psikoloji

Uzm. Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar

Uzm. Klinik Psikolog Aslı Başabak

Uzm. Klinik Psikolog Ömer Bayar

Uzm. Klinik Psikolog Gürler Güz

Uzm. Klinik Psikolog Duygu Kılıç

Uzm. Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz

Sağlık Bakanlığı

Hüseyin Çelik

Yusuf Öztürk

Uz. Dr. Esra Alataş

Dr. Mustafa Kemal Çetin

Dr. Sertaç Polat

Dr. Emre Yatman

 

Ruh sağlığı profesyonelleri olarak “okumak”, “araştırmak” ve “yazmak” gündelik yaşantımızın bir parçası olmuş durumda. Kanıta dayalı, ulaşılabilir, anlaşılabilir bilgiye muhtaç olduğumuzu bilerek hastalarımızı tedaviye etmeye devam ediyoruz. Bağımlılık alanında da güncel, kaliteli bilgi, mücadelemizde en büyük destekçimiz. Türkiye Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ile güncel bilimsel araştırmaları sizlere ulaştırmak amacıyla “Current Addiction Research/Güncel Bağımlılık Araştırmaları” dergisini bilim dünyasına sunmaktan onur duymaktayız.

“Current Addiction Research/Güncel Bağımlılık Araştırmaları” dergisini yayın hayatına hazırlarken ilk düşüncemiz; Türkiye’de ardından Dünya’da bağımlılık araştırmalarının bir araya geldiği, kaliteli bir süreli yayını bu alanda çalışan tüm profesyonellerin hizmetine sunmaktır.

Bundaki sonraki sayılarımız için sizlerin tüm bilimsel yazılarınızı bekliyoruz.

Heyecanımızın ve bilime katkı yapabilme çabamızın hiç bitmemesi dileğiyle.

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisine yazı gönderimi,

Web sitesi:  www.currentaddiction.org

http://my.ejmanager.com/car/ üzerinden yapılmakta olup hakem süreçlerinin takibi de bu yolla yapılabilmektedir.

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisinin kapsamı madde ilişkili bağımlılıklar ve davranışsal bağımlılıklar üzerine genetik, nörobiyolojik, klinik ve psikolojik araştırmaları içeren bağımlılık pratiğindeki gelişmelerdir. Dergi madde ile ilişkili bozukluklar ve davranışsal bağımlılıklar üzerine orjinal araştırma, gözden geçirme ve uzman görüşü gibi tam makale ve vaka sunumları, mektuplar ve öneriler gibi kısa söyleşi sunumlarını kabul eder.

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisi, uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına uymaktadır. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır ve COPE tarafından yayınlanantemel prensip klavuzlarını tavsiye eder. WAME http://www.wame.org/policies-and-resources ve ICMJE http://www.icmje.org/recommendations/browse/about-therecommendations/

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisinde değerlendirilmek üzere kabul edilir. Yazıların daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların yayın hakları ‘Telif Hakkı Devir Formu’yla dergiye devredilir.Yayımlanan yazılar için herhangi bir karşılık ödenmez, bir ücret alınmaz.
Editör ve dil editörleri dil, imla ve kaynakların Index Medicus’ta geçtiği gibi yazılmasında ve ilgili konularda tam yetkilidir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.


Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisine yayınlanmak üzere gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Yayına kabul edilmeyen makale, resim ve fotoğraflar yazarlara geri gönderilmez.Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için lütfen şu adrese başvurunuz: http://publicationethics.org/resources/flowcharts
Yazarlık ve yazar sorumlulukları konusundaki ICMJE yönergeleri için şu adrese başvurunuz:  http://www. icmje.org/recommendations/browse/roles-andresponsibilities/
Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisi açık erişimli bir dergidir. Bu nedenle bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması anlamına gelmektedir. Bu tanım Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi bildirisi ile uyumludur.
 

Dil

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yazım kuralları
Yazılar A4 boyutlarında her kenarda 2.5 cm. kenar boşluğu bırakılarak, çift satır aralıklı yazılmalı ve e-posta ile gönderilmelidir. Araştırmalarda ve özgün yazılarda kelime sayı sınırlaması yoktur. Kelime sayısı olgu sunumunda 1250, editöre mektup, kitap ve tez tanıtımında ise 500 sözcüğü geçmemelidir. Makalelerde aşağıdaki sıra takip edilmelidir ve her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalıdır: 1) başlık sayfası, 2) özet 3) metin, 4) teşekkür / 5) kaynaklar ve 6) tablo ve/veya şekiller. Tüm sayfalar sırayla numaralandırılmalıdır.

Başlık
Başlık sayfasında, yazarların adları, akademik unvanları ve yazışılacak yazarın tam adres, telefon ve faks numaraları ile e-mail adresi mutlaka bulunmalıdır.

Özet ve Anahtar Sözcükler
Özetler bir makalenin birçok elektronik veri tabanında yer alan en belirgin kısmı olduğundan, yazarlar özetin makalenin içeriğini doğru olarak yansıttığından emin olmalıdır. Özet çalışmanın temeliyle ilgili bilgi vermeli ve çalışmanın amacını, temel prosedürleri, ana bulguları ve temel çıkarımları içermelidir. Çalışmanın ya da gözlemlerin yeni ve önemli yönleri belirtilmelidir. Araştırma yazılarında Türkçe ve İngilizce özetler en az 400 ve en fazla 500 kelime arasında olmalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır. Yaz içerik olarak sırasıyla; Amaç/Objective; Yöntem(ler)/ Method(s); Bulgular/ Results; Sonuç(lar)/Conclusion(s) kısımlarından oluşturulmalıdır. Başlıklarıyla Türkçe ve İngilizce özetler derleme ve olgu sunumlarında 100-200 sözcük arasında yazılıp Index Medicus’a göre 3-8 anahtar sözcük eklenmelidir.

Giriş
Giriş bölümünde konunun önemi, tarihçe ve bugüne kadar yapılmış çalışmalar, hipotez ve çalışmanın amacından söz edilmelidir. Hem ana hem de ikincil amaçlar açıkça belirtilmelidir. Sadece gerçekten ilişkili kaynaklar gösterilmeli ve çalışmaya ait veri ya da sonuçlardan söz edilmemelidir.

Yöntem
Yöntem bölümünde, veri kaynakları, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, ölçekler, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler, yapılan işlemler ve istatistiksel yöntemler yer almalıdır. Yöntem bölümü, sadece çalışmanın planı ya da protokolü yazılırken bilinen bilgileri içermelidir; çalışma sırasında elde edilen tüm bilgiler bulgular kısmında verilmelidir.

Bulgular
Ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenmiş olarak eksiksiz verilmeli ve bu bulgular uygun tablo, grafik ve şekillerle görsel olarak da belirtilmelidir. Bulgular yazıda, tablolarda ve şekillerde mantıklı bir sırayla önce en önemli sonuçlar olacak şekilde verilmelidir.

Tartışma
Tartışma bölümünde, o çalışmadan elde edilen verileri yazın taramasında elde edilen verileri destekleyen ve desteklemeyen yönleri ile irdelenmeli benzer ve farklılıkları varsa açıklanmalıdır. Çalışmanın önemli yanları ve bunlardan çıkan sonuçları vurgulanmalıdır. Gerektiğinde yeni hipotezler ortaya konmalı, ancak bunların yeni hipotezler olduğu belirtilmelidir. Giriş ya da sonuçlar kısmında verilen bilgi ve veriler tekrarlanmamalıdır.

Tablo, Grafik ve Şekiller
Tablo ve şekiller ayrı sayfaya konmalı, yazıdaki yeri belirtilmelidir. Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır.

Teşekkür
Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.

Kaynaklar
Kaynaklar yazının sonunda ‘Kaynaklar’ başlığı altında bildirilmelidir. Kaynaklar metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmelidir. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Metin içinde ise parantez içinde belirtilmelidir. Yazar sayısı altıdan azsa tümü, altıdan çoksa, ilk altısı belirtilerek ‘ve ark.’ ifadesi kullanılmalıdır. Tek tip kurallar esas olarak Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından uyarlanmış olan bir ANSI standart stilini kabul etmiştir. Özetler, kişisel görüşmeler, yayımlanmamış yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir. Dergi isimleri Index Medicus’taki şekilleriyle kısaltılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterilmelidir.

1. Makale  
Dilbaz N, Dankı D. Madde Kullanım Bozuklukları ve Kişilik Bozuklukları Eştanılılığı. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences. 2007;3(12):92-6.

2. Baskıdaki makale için;
Littlewhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flowregulation in an aquatic snake. Science 2002 (in press).(DOI numarası mutlaka belirtilmeli)

3. Bildiri – Yayımlanmış;
Yazar, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı. A. Editör (Ed.). Kitap Adı(sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.

4. Bildiri – Yayımlanmamış;
Konuşmacı,(Ay yyyy). Bildiri Adı [Bildiri]. Toplantı Adı,Toplantı Yeri.

5. Poster;
Yazar, A. (Ay yyyy). Posterin Adı [Poster]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

6. Kitap bölümü için örnek:;
Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. A. Editör (Haz./Ed.). Kitap adı (Yayının sayfa numaraları). Yayın yeri: Yayınevi.

7. Kitap çevirisi için;
Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (A. Soyadı, Çev.). Yayın yeri: Yayınevi. (Kaynak yapıtın yayın yılı).

9. Tez;
Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/ Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer.

 

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

Elektronik posta adresi: car@uskudar.edu.tr

Tel & Faks: 02166330633

Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Sok. No:18 34768

Ümraniye/İstanbul/Turkiye