Üsküdar Üniversitesi’nde Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi ARGEYEP Direktörlüğü tarafından düzenlenen “Proje Yazma Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi. Zoom üzerinden gerçekleşen programın konuşmacısı ARGEYEP Direktörü Meltem Bayraktar ve İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay oldu. Konuşmacılar, katılımcılara Proje hazırlama eğitimi hakkında detaylı bilgiler aktardı.

“Sempozyum, konferans düzenlemek AR-GE değildir.” 

Üsküdar Üniversitesi ARGEYEP Direktörü Meltem Bayraktar, TÜBİTAK ARDEP yapısı, proje türleri, proje hazırlık süreçlerinde ARGEYEP desteğinden bahsetti. Bayraktar; “Bir faaliyetin AR-GE olarak değerlendirilebilmesi için 5 temel kriter bulunmaktadır. Yeni bulgular hedeflenmeli, özgün kavram ve hipotezlere dayalı olmalı, nihai sonuçlar hakkında belirsizlik olmalı, planlanmış ve bütçelendirilmiş olmalı ve sonuçlar transfer edilebilir ve yeniden üretilebilir olmalıdır. AR-GE, mevcut ekonomik verilerden yararlanarak, vergi yapısındaki değişikliklerin olası ekonomik etkileri üzerinde yapılan yorumlar değildir. Sempozyum, konferans düzenlemek AR-GE değildir.” dedi.

“Literatür ham bir liste şeklinde verilmemelidir”

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, konuşmasında ARGE projesi ve bileşenleri, konunun önemi, projenin özgün değerleri, araştırma sorusu veya hipotezi ve proje yönetim düzenine değindi. Özay, “Proje özeti, amaç ve hedefler, özgün değer, yöntem, yaygın etki, konu, kapsam literatür AR-GE Projesinin bileşenlerindendir. Proje konusun önemi, özgün değeri, kullanılan veriler ve yöntem, yaygın etkisi ve yönetimi ana hatları ile açıklanmalı. Özet en son yazılır. Anahtar kelimeler, proje içeriği hakkında okuyuculara, proje konusu hakkında önemli düzeyde fikir veren kelimelerdir. Anahtar kelimelerin başlıkta geçmemesi önerilir. Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen başlıca sonuçlar açık ve net olarak yazılmalıdır. Proje amaçlarının başvuruda bulunulan programın amaç ve öncelikleri ile uyumlu olmasına özen gösterilmelidir.” diye ifade etti. Literatür ham bir liste şeklinde verilmemelidir. Özay, aynı zaman da başarı ölçütleri ve risk yönetiminden de bahsetti.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)