İşte ikinci ek yerleştirmede tercih edilebilecek programlar…

YÖK tarafından tanınan ikinci ek yerleştirmede baraj puanları TYT’de 140, AYT / YTD’de 170 olarak uygulanacak. Uzmanlar, ikinci ek yerleştirmede ön lisans ve lisans tercihinde bulunacak adaylara geleceği parlak ve birçok alanda istihdam olanağı sunan Gıda Teknolojisi ve Laboratuvar Teknolojisi programları hakkında merak edilen detayları paylaştı.

Gelecekte istihdam olanakları oldukça fazla

YÖK tarafından tanınan ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT / YTD puanı asgari 170 olan adayların yararlanabileceği açıklandı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özkan Oktay ve Gıda Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Tuncay, gelecekte istihdam olanağı sunan bölümlerle ilgili bilgiler paylaştı.

İstihdam olanakları oldukça fazla

Laboratuvar Teknolojisi Programı’ndan mezun olan öğrencilerin özel sektör, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarında tekniker olarak çalışabildiklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özkan Oktay, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ilgili birimlerde, tarımsal araştırma enstitüleri, gıda kontrol laboratuvarları, atık su arıtma tesisleri, Devlet Su İşleri, zirai mücadele merkez araştırma enstitüleri, gıda ve yem fabrikalarının laboratuvarları, üniversitelerin ilgili bölüm laboratuvarları ve tarımsal amaçlı laboratuvarlarda istihdam imkanı bulabilecekler. Gerekli izin ve koşullar sağlandıktan sonra kendi iş yerlerini de kurabilirler.” dedi.

DGS ile 4 yıllık bölümlere devam edilebilecek

Laboratuvar Teknolojisi Programı’nı bitiren öğrencilerin ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na girerek 4 yıllık programlara geçiş yapabileceklerini ifade eden Oktay, “Genetik ve Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojileri, Hemşirelik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Organik Tarım İşletmeciliği gibi birçok gelecek vaad eden bölüme geçiş yapılabilecek. Ayrıca Turizm İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi gibi açıköğretim lisans programları da tercih edilebilecek.” ifadalerini kullandı.

Uygulamalı derslerle sektörü tanımaları sağlanıyor

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özkan Oktay, Laboratuvar Teknolojisi Programı’ndaki uygulama eğitimlerinden şöyle bahsetti:

“Müfredatımızda yer alan Laboratuvar Teknikleri, Gıda Analizleri, Bitki ve Toprak Analizleri, Genel Mikrobiyoloji derslerimizde teorinin yanı sıra uygulamalı eğitim de veriliyor. Mevcut laboratuvarlarımızda alanında uzman akademisyenler tarafından öğrencilere çeşitli uygulamalar öğretiliyor. Alan uygulaması dersi ile öğrencilerimiz sektörde uygulama imkanı da buluyor. Bu sayede ileride çalışacakları veya faaliyette bulunacakları sektörü tanımaları, sektörün ihtiyaç duyacağı çalışan profiline uygun birer mezun olarak göreve başlamaları hedefleniyor.”

Yiyecek ve içecek üretimine odaklanıyor

Gıda Teknolojisi programının yiyecek ve içecek üretimine odaklanan bir akademik disiplin olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Salih Tuncay,  “Yapısı gereği farklı disiplinlerin gücünü bünyesinde barındıran Gıda Teknikerliği mesleği; kişiye inovatif yaklaşımlar kazandırarak küçük, orta ve büyük ölçekte gıda üretimi yapan işletmelere yardımcı teknik elemanlar yetiştiriyor. Gıda teknikeri, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, gıda güvenliği ile gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan yardımcı meslek elemanıdır.” dedi.

Gıda teknikerleri yetiştiriliyor

Gıda Teknolojisi programının gıda sanayinde üretim ve kalite kontrol alanlarında ‘’Gıda Teknikeri” unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçladığını ifade eden Tuncay, “Müfredatımızda yer alan ‘İşletmede mesleki eğitim’ dersi kapsamında öğrenciler alan uygulamasına çıkarak mesleki deneyim kazanıyor ve meslek örgütleriyle iletişim kurabiliyorlar.” diye konuştu.

İşte Gıda Teknikerlerinin istihdam olanakları…

Gıda teknikerlerinin iş etiği kurallarına ve hijyen gibi önemli konulara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Tuncay, “Bu alanda yetişenler, meslek hayatlarında ürün analizleri ve üretim ile ilgili organizasyonlara kadar birçok iş ile ilgileniyorlar. Gıda teknikerleri meslek hayatlarının çoğunluğunu laboratuvarlarda geçiriyorlar. Diyetisyenlik, gıda mühendisliği, tarımsal genetik mühendisliği gibi kariyer imkânlarına sahip oluyorlar.” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Salih Tuncay, gıda teknikerlerinin istihdam olanaklarını şöyle sıraladı:

Gıda sanayii ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları

•    Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol laboratuvarları,

•    Halk Sağlığı Müdürlüğü (Hıfzıssıhha Enstitüsü)

•    Belediyeler,

•    Catering firmaları,

•    İl Sağlık Müdürlükleri,

•    Gıda üreten fabrikaların gıda laboratuvarları, kalite kontrol birimleri,

•    Ara teknik eleman olarak özel gıda laboratuvarları ve,

•    Kendilerine ait özel gıda işletmeleri.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)