Ekslibrisin dünü ve bugünü konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasip Pektaş’ın moderatör olarak yer aldığı “Ekslibris Araştırmaları” konulu etkinlikte Dr. Gökhan Okur, Dr. Öğr. Üyesi Salih Denli, Doç. Dr. Sezin Türk Kaya ve Grafik Tasarımcı İsmail Aslan konuşmacı olarak yer aldı. 


“Ekslibrisin işlevi, başlangıçtan bu yana değişti”

Ekslibris ve iletişim konusunda değerlendirmelerde bulunan Dr. Okur; “Ekslibrisi sipariş eden kişi ‘kaynak’, sanatçı ‘gönderici’ ekslibris ‘iletişim aracı’ ve yer aldığı kitabı kullananlar da ‘alıcı’ olarak kabul ediliyor. İlk bakışta bu durum, akıllarda ekslibrisin böyle bir iletişim modeli içinde değerlendirebileceği kanısını oluşturuyor. Nedeni ise sanatsal yanının ağır basması. Günümüzdeki işlevi ise sanat ve tasarım alanında aldığı roldür. Ekslibrisin işlevi, başlangıçtan bu yana değişmiştir.” diye konuştu.

Sanat biçimleri ekslibrisi etkiledi”

19. yüzyıl sonrasında yaşanan gelişmeler ile akım ve biçimlerin etkilerine dikkat çeken Denli; “Değişen teknoloji ve yazı tarzları ile 19. yüzyılın sonlarında bu süslemeci yaklaşımın yer yer kalktığını gördük. Dönemin akım ve biçim açısında da etkilendiğini gözlemliyoruz. Bunlar epey bir süre devam etmiş, dönemi yakın takip etmiş sanıyoruz fakat öyle olmadığını gördük. Yaptığım çalışmalarda da zengin olan tarafı ortaya çıkardım. Resimsel ögeler dönemi yansıtırken, yazı biçiminde bu pek göz önünde bulundurulmamış. Tarih boyunca yazıda hızlı gelişimler olmaması da bunun bir nedeni olarak gösterilebilir. Sanat biçimleri ise ekslibrisi etkilemiştir.” dedi.

“Ekslibris, Almanya’da bilimsel bir çalışma alanı” 

Almanya’da ekslibrisi çalışmaları ve uygulamalarını yaptığını anlatan Doç. Dr. Kaya; “Geçmişten Günümüze Almanya’da Ekslibris adlı yüksek lisans tez çalışmasının amacı, başlangıcından bugüne kadar olan tarihi süreç içerisinde Almanya’da ekslibris sanatının nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiğinin araştırılmasıdır. Ekslibris, Almanya’da sadece bir koleksiyon objesi değil, aynı zamanda bilimsel bir çalışma alanı olarak da incelenmiştir. Tez kapsamında da, Dip. Des. Paul Kunofski danışmanlığında, Leipzig Kitap Fuarında HAWK/ Hildesheim standında Ekslibris çalışmaları sergilendi. Böylelikle Almanya’ da ekslibris sanatının gelişimini derinlemesine ele aldım.” ifadelerinde bulundu.

Özgün baskın teknikleri ağırlıkta çalışmalarım var”

Bu alanda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren İsmail Aslan ise; “Bu sanatla ilgilenen insanları teşvik etmek için yaptığım birçok örneklerim oldu. Görsel anlamda tasarladığım, özgün baskı teknik ağırlıklı çalışmalarım var.” dedi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)