ARA SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU


2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarının; üniversitemiz ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış olup öğrencilerimizin aşağıda belirtilen esasları dikkate almaları önemle rica olunur.

1. Ara sınavlar, akademik takvimde ifade edildiği şekliyle 05 - 18 Nisan 2021 tarihleri arasında çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular veya ödev-proje vb. yöntemlerle çevrimiçi (online) olarak yürütülecektir.

2. Çoktan seçmeli veya açık uçlu sorular şeklinde yürütülecek sınavlar LMS sistemi ile yürütülecektir. (LMS hakkında bilgi almak için tıklayınız)

3. Sorular, soru havuzundan rasgele seçilmekte, soru ve şıklarının sırası da her bir öğrenciye rasgele gönderilmektedir.

4. LMS üzerinden çevrimiçi (online) sınavlar için; bir bilgisayar üzerinden (Telefonlar ile giriş yapılmaması gerekmektedir.) GOOGLE CHROME tarayıcısının kullanılması, kopmaların yaşanmaması için önem arz etmektedir. Sınavlara LMS ana sayfası üzerindeki KIRMIZI renkli sınava giriş butonundan girilmelidir. Sınava başlamadan hemen önce GOOGLE CHROME tarayıcısından “geçmişi temizle” seçeneği ile çerezlerin temizlenmesi; sınava ve LMS sistemine girişi kolaylaştıracaktır (LMS sistemine giriş yapılamıyorsa çerezler temizlenmeli ve giriş yeniden denenmelidir). (Bilgi İçin Tıklayınız)

5. LMS üzerinden yürütülecek olan sınavlar, ön lisans/lisans/lisansüstü program ve bölümlerin internet sayfalarında yayınlanan sınav takviminde belirtilen gün ve saatte yürütülecektir.

6. Ödev-proje vb. şekilde yürütülecek olan ara sınavlar ile ilgili yazışmalar ve dosya paylaşımı STIX ya da ALMS üzerinden yürütülecektir. Ödev ve projelerde ilgili dersin kredisi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) iş yükü göz önüne alınacak ve mutlak surette intihal tespit programları ile benzerlik oranları dersin öğretim elemanı tarafından kontrol edilecektir.

7. Ortak zorunlu dersler için (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ve İngilizce II vb.), 19 - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında ara sınavlar LMS üzerinden gerçekleştirilecektir. Gerekli açıklamalar ön lisans/lisans/lisansüstü program ve bölümlerin internet sayfalarında yayınlanmıştır.

Yukarıda belirtilen esaslar, 09.04.2020 tarih ve 2020/14 sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren, 03.09.2020 tarih ve 2020/30 sayılı senato kararıyla güncellenen “Üsküdar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları”nda yer almaktadır.

Tüm öğrencilerimize 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarında başarılar diler, sınav haftasını en iyi şekilde tamamlamalarını temenni ederiz. 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü