Üsküdar İletişim'den Yeni Bir Kitap: Maksimum Arınma

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan'ın “Maksimum Arınma: Tüketimin Kodlarını Çözmek” isimli kitabı çıktı. Cinius Yayınlarından okuyucusuyla buluşan “Maksimum Arınma: Tüketimin Kodlarını Çözmek” kitabı eleştirel ve irdeleyici bir bakış açısı sunarken, aynı anda saha araştırması da içermesiyle kendine özgü bir eser niteliği taşıyor.

İnsanlık tarihinde farklı şekillerde kendisini gösteren tüketim olgusunu psikolojik ve sosyolojik bir çerçevede, farklı kuramsal yaklaşımlarla analiz eden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan, kaleme aldığı “Maksimum Arınma” isimli kitabında tüketimin insani boyutunu değerlendiriyor. Yaklaşık iki sene önce çalışmalarına başlayan Becan kitabında, tüketim olgusunu hedonizm, narsizm, distopya, aktarım mekanizması gibi kavramlarla birleştirirken, daha önce yapılmamış yerel ölçekte ‘Tüketici Kimliği ve Tüketim Değerleri’ olarak adlandırılan model önerisini ortaya koyuyor. 

“Kitap için hiçbir yerden maddi destek almadık”

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Becan, kitapta tüketiminin nasıl şekillendiğine değinmek istediğini belirterek, “Kitabın çıkma fikri aslında projenin kendisiyle oluştu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde on iki kişilik öğrenci çalışma grubu ile marka, medya kullanımı, sosyal medya gibi alanlarda insanların tüketiminin ve yaşam tarzlarının nasıl şekillendiğini araştırıyorduk. Bu kitap için çalışma yapan gönüllü öğrencilerin araştırma sahasını alışveriş merkezi olarak belirledik. Çünkü tüketim araçları alışveriş merkezinde daha çok yer almaktadır. 2018’in Kasım ayından 2019’un Haziran ayına kadar 387 kişi ile sahada birebir görüşmeler yaptık. Bunlar standart anket çalışmaları değildi. Gönüllü öğrenciler ile beraber derinlemesine uzun bir çalışma yaptık. Yüz yüze, kayıt alarak, yazarak, her türlü araç gereçlerle görüşme yaptık. Kitap için hiçbir yerden maddi destek almadık ve öğrenciler kendi imkânlarıyla araştırmayı gerçekleştirdi.” dedi.

“Kitap hem eleştirel incelemeyi hem de keşif bazlı araştırmayı bir arada barındırıyor”

Kitabının bireyin tüketici olarak kendini tanıması ve yeniden keşfetmesi için özgün bir araştırma sunduğunu söyleyen Becan; “Elinize aldığınız kitabı farklı kılan nokta, psikografik temelli derinlemesine görüşme tekniğiyle yapılan araştırma sonucunda, toplam on soruluk ölçek üzerinden tüketicilerin markalarla kurdukları ilişkiden alışveriş alışkanlıklarına, medya tüketiminden tatil ve giyim tercihlerine, hayatı nasıl anlamlandırdığına kadar gruplandırılmasıdır. Bugüne kadar buna benzer hem eleştirel bir yapıya sahip olan hem de nitel bir araştırmanın bulgularının yer aldığı, Türkçe olarak basılmış bir kitabın eksikliğinden ötürü böyle bir kaynak üretmek istedim. Bu kitap, elimizde olan geniş boyuttaki veri çokluğunu en etkin bir biçimde değerlendirme kaygısından ötürü tahminimden biraz daha uzun zamanda tamamlanabilmiştir. Ancak geçen süre sonuçları sağlıklı bir şekilde analiz edebilme fırsatı tanımıştır. Bu kitap, bireyin bir tüketici olarak kendini tanıması ve yeniden keşfetmesi açısından özgün bir araştırmayı sunuyor. Tüketim olgusunu düşünsel birikimle anlama, kavrama ve sorgulamada rehber olma özelliği taşırken, tüketimin sosyolojik kodlarını da çözmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.


 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)