Suriyeli Annelerin Gözünden Göçmenlik…

Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Havvanur Özdemir’in, göç̧ olgusunu kadınlar, özellikle anneler üzerinden ele aldığı yüksek lisans tezi “Uçurum Kırlangıçları” kitap olarak yayınlandı.


İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Havvanur Özdemir, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde, Prof. Dr. Nazife Güngör’ün öğrencisi olarak yaptı. Özdemir, Suriye krizinin başladığı Mart 2011’den itibaren memleketi Gaziantep’te bulunan kampları ziyaret ederek göç olgusunu kadınlar, özellikle de anneler üzerinden ele aldı. Araştırmasının ilk sonuçlarını 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Göç̧ ve Çocuklar Sempozyumu’nda sunan Özdemir’in bu çalışması Transnational Press London tarafından İngiltere’de yayımlanan kitapta yer aldı.

Göç olgusuna Prag’dan bakış

Göç olgusunu daha iyi anlamak ve farklı deneyimleri yerinde görmek için Erasmus ve stajını Prag’da bulunan Charles Üniversitesi’nin Coğrafi Göç̧ Merkezi’nde yapan Havvanur Özdemir, göç olgusunu farklı bir açıdan inceledi. 2018 yılında Finlandiya Göç̧ Enstitüsünde misafir araştırmacı olarak bulunan Özdemir, Ista Kadın Derneği’nin “İş Bilen Kadınlar Geliyor” konulu AB projesinde ise koordinatör olarak görev yaptı.  

Çalışmalarını ABD’de sürdürüyor

Havvanur Özdemir, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümündeki “Suriyeli Annelerin Gözünden Göç Olgusu ve Değişen Göç Söylemleri” başlıklı yüksek lisansı tezini 2020 yılının Eylül ayında tamamladı. 2011 yılından beri göç̧ olgusu, zorunlu göç̧, Suriyeli göçmen çocukların eğitimi, Suriyeli göçmen anneler, değişen göç söylemleri ve AB projeleri üzerine çalışan Havvanur Özdemir, Ekim 2020’den bu yana ise çalışmalarını Amerika’da sürdürüyor.

“Kadın ve göçmen bu düzende ikincilleştirilmiş konumlardır”

Göç ve göçmen konusuyla ilgili uzun süredir çalışmalarını sürdüren Havvanur Özdemir’in tez çalışması son olarak Lejand Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı. Raflardaki yerini alan kitaba takdim yazan Prof. Dr. Nazife Güngör göç ve kadın olgusuna şu cümlelerde dikkat çekiyor; “Kadın olmak ve göçmen olmak. Her ikisi de ne yazık ki insanlığın kendisi için kurmuş olduğu bu dünya düzeninde ikincilleştirilmiş konumlardır. İkincil konumdakiler için hayat her zaman zordur. Kadınlar erkek egemen düzenin bağımlı konumdaki kesimidir, göçmenler ise o an yaşamakta oldukları ülkenin vatandaşlarına göre ikincil konumdadırlar ve gerek kadınlar gerekse de göçmenler yaşadıkları yaşamın nesnesi konumundadırlar. İşte Suriyeli kadın göçmenler için trajedi bu noktada ikiye katlanmıştır. Hem kadın hem de göçmen olmak onlar için yaşamı gerçek anlamda bir trajediye dönüştürmüştür. Bu aynı zamanda dokunulması ve iyileştirilmesi gereken önemli bir toplumsal ve insani sorundur. Toplumsal ve insani sorunlara tümelden çok tikel düzeydeki dokunuşlarla dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek daha gerçekçi ve geçerlidir. Havvanur Özdemir de Suriyeli sığınmacı/göçmen kadınlar üzerine yaptığı bu çalışmasıyla söz konusu toplumsal soruna somut bir dokunuşta bulunmayı ve bu alana dikkat çekmeyi amaçladı.”

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)