“Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” Programının 18’incisi Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri tarafından, Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlenen “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” programının 18’incisi gerçekleştirildi. Etkinlikte Ergoterapi Müdahalelerinin önemi vurgulandı. Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Temsilcisi Berkay Karpuz’un üstlendiği programa, Üsküdar Üniversitesi 2020 mezunu Ergoterapist Berfin Demirci, Erg. Veysel Özkök, Erg. Abdulkadir Ulu, Erg. Zeynep Nur İpek, Uzman Fizyoterapist İmran Toylan konuşmacı olarak katıldı.

Berfin Demirci: “Terapideki hedef çocuğun her zaman mutlu olmasıdır”

Ergoterapist Berfin Demirci, ‘Duyu bütünlemede Çevresel Düzenleme ve Kullanılan Materyallerin Önemi’ başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Demirci; “Duyu Bütünleme duyusal bilgilerin sinir sisteminde ayırt edilmesi, kayıt edilmesi demektir. Çevreden gelen uyaranların duyusal organlarımız tarafından algılanması, merkezi sinir sisteminde bu bilgilerin işlenmesidir. Terapideki hedef çocuğun her zaman mutlu olmasıdır. Çocuğun etkileşime ve iletişime açık olması, ortamdaki uyaranları rahatlıkla tolere edebilir halde olması olumlu tecrübeler öğrenmeyi kolaylaştırır.” Dedi.

Veysel Özkök: “Mobbing Kamuda özel sektöre göre daha çok görülüyor.”

Ergoterapist Veysel Özkök, Mobbing ve Ergoterapi Müdahalelerine değindi. Özkök, “Mobbing psikolojik bir şiddettir. 2000’li yılların ortasından bu yana çalışma ortamı ile ilgili en çok dikkat çeken sorunlardan biri olarak mobbing karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin kökü olan Mob kavramı rahatsız etme, yıldırma, çevresine toplanma gibi anlamlara gelmektedir. Bu tarz davranışlara sıklıkla maruz kalmak kişinin mobbinge uğradığını gösterir. İki çeşit Mobbing vardır; birincisi Dikey Mobbing (Hiyerarşik Mobbing) en çok görülen mobbing türüdür üst sınıfın altı ezmesi. Diğeri Yatay Mobbing aynı statüdeki kişinin mobbing uygulaması. Mobbing, kamuda özel sektöre göre daha çok görülüyor.” Dedi.

Abdulkadir Ulu: “İnce Motor Beceri küçük kas gruplarının hareket kabiliyetidir”

Ergoterapist Abdulkadir Ulu, otizmli çocuklarda ince motor becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri konusuna değindi. Ulu, “İnce motor beceri küçük kas gruplarının hareket kabiliyetidir. Bu beceriler çocuğun yemek yeme, yazma, bilgisayar kullanma, kitaptaki sayfaları çevirme, giyinme ve bakım gibi kişisel bakım aktivitelerini yerine getirme yeteneklerini etkileyebilir. Örneğin; İpe boncuk dizme çalışmaları, çocuklarda el göz koordinasyonu, belirli bir etkinlikte belirli süre dikkatini toplama ve örüntü oluşturma kazanımlarına yönelik çalışmalardır.” Şeklinde konuştu.

İmran Toylan: “Bebeğin güvenliği, sakinliği, stresten uzak kalması en önemli unsurdur”

Uzman Fizyoterapist İmran Toylan, Öğrenme Piramidi - Vücut- Akıl Bağlantısına değindi. Toylan, “Bebek hayata gözlerini açtığı an itibari ile öğrenme süreci başlar. Okul sıralarında devam eder ve hayat boyunca da devam eder. Bulunduğu çevre içindeki yaratıcı oyunlar ve aktiviteler vücut- akıl sisteminin gelişmesine yardımcı olur. Akıl- vücut sistemi akademik öğrenme için gerekli becerilerin kazanılması için gereklidir.

Eğer bebek güvenli, sevgi içinde büyürse insanlar ve dış dünya ile ilişkisi o derecede güvenli, sakin bir yapıda oluşur. Kısaca bebeğin güvenliği, sakinliği, stresten uzak kalması en önemli unsurdur. Stresten uzak olması bebeğin deneyimlerini arttıracak ve öğrenme için yeterli motivasyonu sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Zeynep Nur İpek: "Ergoterapistin rolü madde kullanımının bireyin aktivite performansı üzerindeki etkilerini değerlendirmektir”

Ergoterapist Zeynep Nur İpek, Madde Bağımlılığı ve Ergoterapi Müdahalelerine değindi. İpek, “Madde bağımlılığı vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması ve kişi kullanmaya devam ettiği halde, zarar gördüğü halde bu maddenin kullanımını bırakamamasıdır. Psikolojik etkenler, kalıtımsal etkenler, biyolojik etkenler, sosyokültürel etkenler vs. gibi durumlar madde kullanımı ve bağımlılığı nedenleridir. Bilişsel olarak beynin karar verme, öğrenme, hafıza, uyku, duygu ve davranış üzerindeki kontrolle ilgili bölgelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ergoterapistin rolü madde kullanımının, bireyin aktivite performansı üzerindeki etkilerini ve yaşamındaki işlevsel bozukluğun boyutunu değerlendirmektir.” Şeklinde konuştu.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)