“Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” Programının 17’incisi Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri tarafından, Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlenen “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” programının 17’incisi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, Ergoterapist Desteği ve Ergoterapi Müdahalelerinin önemini vurgulandı.

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Temsilcisi Berkay Karpuz üstlendiği programa Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Öğr. Gör. İsa Kör, Erg. Ayşe Metin, Erg. Esra Alan, Erg. Mustafa Karaarslan ve Erg. Hande Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Ayşe Metin: “Diyabet hastalarının yüzde 15'inde ayak yarası var”

Ergoterapist Ayşe Metin, ‘Diyabet Kaynaklı Amputelerde Rehabilitasyon ve Ergoterapi Müdahaleleri’ başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Metin; “Basitçe diyabet kan dolaşım sisteminde yüksek oranda glikoz yapılanmasıyla görülen kronik bir hastalıktır. Diyabet hastalarında bağışıklık sistemi zayıflar ayaktaki damarlar, sinirler bozulur, kan akışı azalır ve sinir tahribatı gelişir. Sinir tahribatına bağlı olarak ayaklarda his kaybı oluşur. Diyabetik nöropati dediğimiz bu his kayıplarında diyabet hastası ayakta oluşan yaraları fark etmeyecek kadar ayak hissizliği yaşar. Diyabetli hastaların yüzde on beşinde ayak yaraları vardır veya yaşamlarının belli döneminde ayak yarası oluşma ihtimali normal popülasyona göre fazladır.” Dedi. Ayak yaraları için önerilerde bulunan Metin, ayak yaraları için mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İsa Kör: “Yaşlı yetişkinler üretken faaliyetler gerçekleştirmelidir”

Ergoterapist İsa Kör, dezavantajlı bireylerin kognitif fonksiyonlarının kuvvetlendirilmesi için gerekli aktivite çalışmaları konusuna değindi. Kör, “Bilişsel gerilemenin günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkisine baktığımızda günlük yaşam aktivitelerindeki sınırlamaların bilişsel performansta daha hızlı düşüş olduğunu ve daha kötü belleğe sahip olmanın da günlük yaşam aktivitelerindeki katılımın az olmasıyla ilişkilendirilebilir. Kanser olmayan bireylerde aerobik fiziksel aktivite müdahaleleri kişinin bilişini ve bilişsel işlemleme hızını etkileyebilmektedir. Üretken faaliyetler gerçekleştirerek yaşlı yetişkinler başkalarına fayda sağlayan sosyal ve ailevi katkılarda bulunabilir.” Dedi.

Esra Alan: “Mental Retardasyonun ortaya çıkmasında çeşitli nedenler var”

Erg. Esra Alan, ‘Kısıtlı Mental Kapasiteye Sahip Psikiyatri Hastalarında Ergoterapi Müdahaleleri’ konusunda söylemlerde bulundu. Alan; “Mental retardasyon tanısı almış bireyler dikkat, algı, hafıza, akıl yürütme, muhakeme, problem çözme becerilerinde kronolojik yaşına paralel performans sergilemekte zorlanırlar. Mental Reterdasyon doğum öncesi nedenler, doğum sırasındaki nedenler ve doğum sonrası nedenlerden ortaya çıkabilmektedir.” Şeklinde konuştu.

Karaaslan: “Parkinson dopaminin yetersiz salınmasından kaynaklanıyor”

Erg. Mustafa Karaarslan, ‘Covid-19 Sürecinde Parkinsonda Ergoterapi Müdahaleleri’ başlığı altında konuştu. Erg. Karaarslan: “Parkinson beyindeki dopamin sentezleyen substantia nigra adı verilen bölgedeki hücrelerin hasarı sonucu ortaya çıkmaktadır. Dopamin vücut hareketlerimizden sorumlu olan beynimizdeki nöronların arasındaki iletişimi sağlayan en temel maddelerden biridir. Substanta nigrada yer alan hücrelerin hasarında dopaminin sentez ve salınmasında yetersizlik olur. Bu durum hareketlerin yavaşlaması, özellikle istirahat halindeyken ortaya çıkan titremeler; hareketlerde yavaşlık ve kaslarda sertlik gibi klinik tabloyla kendini gösterir.” İfadelerini kullandı.

Çelik: “Her Ergoterapistin yöntemi aynı değil”

Erg. Hande Çelik, ‘Çocukla İlk Karşılaşma ve Ergoterapi Müdahalesinin Planlanması’ konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çelik, çocuklarla ilk karşılaşmanın çok önemli olduğuna ve belirli aşamaların bulunduğuna değindi. Seanslardan bahseden Hande Çelik, çocukla ilk karşılaşma öncesinde kurumdan bilgi alındığını, sonrasında çocuğun kiminle geldiğini, nasıl geldiğini değerlendirmesi yapıldığını sonrasında seansa çocukla beraber aileyi de dâhil ettiğini söyledi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)