Üsküdar Çalışma ve Makale Analizi Çalışma Grupları Çevrimiçi Bir Araya Geliyor…

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı öğrencilerinin oluşturduğu Üsküdar Çalışma Grubu ilk kez bir araya geldi.


Pandemi koşullarını üretmeye engel görmeyen grup, paylaşımlarını artırmak, yeni çalışmalarda bulunmak, tecrübelerini birbirlerine aktarmak için çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. Çalışma grubu, kitap, film analizleri, vaka sunumları ve birçok faaliyet yapmayı planlıyor.

Üsküdar Çalışma Grubu faaliyetlerine, Bruce D. Perry& Maia Szalavitz’in “Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk” kitabının analizi ile başladı.

“En terapötik deneyimler, terapide değil, doğal olarak gelişen sağlıklı ilişkilerde yaşanır.”

Kitap analizinde, travma mağduru çocuklara uygulanacak en etkili tedavinin, çocuğun hayatındaki ilişkilerin kalitesini ve sayısını yükseltebilmek için yapılabilecek her şey olduğu üzerinde duruldu. Ayrıca, bambaşka grupları (birbirleriyle çelişen amaçları olsa bile) bir araya getirmenin de ne kadar etkili olabileceği ifade edildi. İlişkilerin önemli olduğu, sistemik değişikliklerin olabilmesi için ilişkilerde güvene ihtiyaç olduğu, güvenin de sağlıklı yürüyen ilişkiler kurmakla olduğu vurgulandı.

Makale Analizi Çalışma Grubu da İlk Toplantısını Gerçekleştirdi…

Öte yandan, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı öğrencilerinin oluşturduğu Makale Analizi Çalışma Grubu da, Prof. Dr. Selim Kılıç moderatörlüğünde ilk kez bir araya geldi.

Makale analizlerinde, mesleki bilgileri yenileme, güncel gelişmeleri takip etme, literatüre hâkim olma ve istatistiki verileri yorumlama becerisi kazanmak hedefleniyor.

Derin, samimi kişiler arası ilişkiler ve düzenli egzersiz beyni koruyor… 

Büşra Özdoğan “Antecedents of intact cognition and dementia at age 90 years: a prospective study” başlıklı makaleyi sundu. Özdoğan, sunumunda araştırma bulgularına göre, erken dönemde anne ile kurulan olumlu ilişkilerin, düzenli egzersiz yapmanın ve samimi, derin kişiler arası ilişkiler geliştirmenin beyin fonksiyonları için koruyucu olduğunu vurguladı.

Sosyal destek, psikososyal uyum düzeyini artırıyor…

Ege Ebrar Önür, “Göçün Travmatik Etkilerini Azaltmada Sosyal Desteğin Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma” başlıklı makaleyi sundu. Önür, sunumunda araştırma bulgularına göre, sosyal bir varlık olan insanın psikososyal uyum düzeyini yakalayabilmesinde alacağı sosyal desteğin rolü çok büyük olduğunu vurguladı.

OKB hastalarının %70’inde en az bir tip çocukluk çağı travması bulunuyor… 

Hasret Karakuş “Obsesif-Kompulsif Bozukluk Hastalarında Dissosiyasyon ve Çocukluk Çağı Travmalarının Sağlıklı Gönüllülerle Karşılaştırılması” başlıklı makaleyi sundu. Karakuş, araştırma bulgularına göre, OKB hastalarının %70’inde en az bir tip çocukluk çağı travması bulunduğunu ifade etti.

Makale Analizi Çalışma Grubu da her Çarşamba günü online olarak bir araya gelecek.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)