Ara Sınavlarla İlgili Önemli Duyuru

Öğrencilerimizin, 2020-2021 Akademik Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavlarıyla ilgili olarak dikkate alması gereken hususlar şöyledir:

  1. Ara sınavlar akademik takvimde yer aldığı şekliyle, 23-29 Kasım 2020 tarihleri arasında, çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular veya ödev-proje gibi yöntemlerle online olarak yürütülecektir.
  2. Çoktan seçmeli veya açık uçlu sorular şeklinde yürütülecek sınavlar LMS sistemi ile yürütülecektir. (LMS hakkında bilgi almak için tıklayınız
  3. LMS üzerinden yürütülecek olan sınavlar, ön lisans/lisans/lisansüstü programların internet sitelerinde yayınlanan sınav takviminde belirtilen gün ve saatte yürütülecektir.
  4. LMS üzerinden ONLINE sınavlar için; bir bilgisayar üzerinden (Telefonlar ile giriş yapmayınız),  GOOGLE CHROME tarayıcısının kullanılması kopmaların olmaması için önem arz etmektedir. Sınavlara LMS ana sayfası üzerindeki KIRMIZI renkli sınava giriş butonundan girilmelidir. Sınava başlamadan hemen önce GOOGLE CHROME tarayıcısından, geçmişi temizle seçeneği ile çerezleri temizlenmesi sınava ve LMS sistemine girişi kolaylaştıracaktır (LMS sistemine giriş yapılamıyorsa çerezler temizlenmeli ve giriş yeniden denenmelidir). (Bilgi için tıklayınız.)
  5. Ödev-proje vb. şekilde yürütülecek olan ara sınavlar ile ilgili yazışmalar ve dosya paylaşımı STIX üzerinden yürütülecektir. Ödev ve projelerde ilgili dersin kredisi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) iş yükü göz önüne alınacak ve mutlak surette intihal tespit programları ile benzerlik oranları dersin öğretim elemanı tarafından kontrol edilecektir.
  6. Ortak zorunlu dersler için (Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve İngilizce I), 30 Kasım-5 Aralık 2020 tarihleri arasında ara sınavlar LMS üzerinden gerçekleştirilecektir.
  7. Derslerin sınav türü, katkı oranı dönem başında öğrencilere duyurulan oranlarda uygulanacaktır.
  8. Makul sebeplerle sınava giremeyen veya sınav esnasında teknik sorun yaşayan öğrencilerimiz için mevcut mevzuatlar çerçevesinde, ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararıyla “Telafi Sınavı” yapılacaktır.


Yukarıda belirtilen esaslar, 09.04.2020 tarih ve 2020/14 sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren, 03.09.2020 tarih ve 2020/30 sayılı senato kararıyla güncellenen “Üsküdar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları”nda yer almaktadır.

Tüm öğrencilerimize 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ara sınavlarında başarılar diler, sınav haftasını en iyi şekilde tamamlamalarını dileriz. 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü