Üsküdar Üniversitesinden Yeni Araştırma!

Doç. Dr. Barış Metin

Üsküdar Üniversitesi, COVİD – 19 küresel salgın kapsamında yürüttüğü araştırmalara bir yenisini daha ekledi. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Barış Metin, ABD, İtayla Türkiye ve İsrail’de aynı anda yürütülen COVİD-19 salgınının uyumsuz hayal kurmaya "Maladaptive Daydreaming" etkisi konulu araştırmasının Türkiye ayağını üstleniyor. Araştırma tamamlandığında hayal kurma bozukluğu olanların COVİD-19 sürecinden nasıl etkilendiği ve hayal kurma düzeylerinin nasıl değiştiği ortaya koyulacak.

“Uyumsuz hayal kurma performansı etkiliyor”

 Hayal kurma hastalığının birçok insanı rahatsız ettiğini belirten Metin, “Hayal kurma rahatsızlığı olanlar hayal kurmayı engellemeye çalışıyor ancak başarısız oluyor. Günlük işler, akademik hayat ve sosyal yaşamla uyumsuz bir durum olduğundan performans kaybı ve çaresizlik hissi yaratıyor” dedi.

COVİD – 19’un uyumsuz hayal kurmaya etkisi araştırılıyor!   

Uyumsuz hayal kurma araştırmasına ABD, İtalya, Türkiye ve İsrail’den araştırmacıların katıldığını belirten Doç. Dr. Barış Metin, yürütülen çalışmanın hala devam ettiğini söyledi.Metin, “İnsanların hayal kurma düzeyleri, COVİD - 19 sürecinden etkilenme düzeyleri, algıladıkları stres, dindarlık düzeyleri, kişilik özellikleri gibi alanlarda bilgi topluyoruz. Sonuçların hayal kurmanın stresli durumlardan nasıl etkilendiği, insanların stres altında nasıl hayal kurdukları gibi konuları aydınlanmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişi ağırlıklı olarak İngilizce olmak üzere anket doldurdu” dedi.
 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)