Prof. Dr. Ebrahim Moosa: “İnsan fıtrat olarak ahlaklı yaratılmıştır”Notre Dame Üniversitesi Barış Çalışmaları ve İslâmî Araştırmalar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebrahim Moosa, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğrencilerine “Uygulamada, İdarede ve Gelenekte Ahlâkî Olanın İhyası” başlıklı konferans verdi. Konferansa İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi lisansüstü öğrencileri de katılım sağladı.

Tasavvuf Araştırmaları Öğretim Üyesi Dr. Cangüzel Güner Zülfikar moderatörlüğünde düzenlenen konferansa ilgi oldukça yoğundu.  

“Hz. Peygamber Kur’ân-ı Kerîm’i ve hikmeti öğretmek üzere gönderildi”

Allah’ın Hz. Peygamberi,  Kur’ân-ı Kerîm’i ve hikmeti öğretmek üzere gönderdiğini söyleyen Prof. Dr. Moosa, konuşmasında ahlâkî değerlerin iman ile bağlantısı üzerinde durdu. Prof. Moosa, Allah’ın şeriatına göre Kur’ân’da insanın insan olarak yaratılmış olması dolayısıyla itibar ve hürmeti emrettiği halde artık Müslümanların bu ilkeden uzaklaşarak yaşadıklarını ve özellikle tefekkür sorumluluğunun ihmal edildiğini belirtti.“İnsan fıtrat olarak ahlaklı yaratılmıştır”

Fıtraten insanın ahlâklı yaratıldığını söyleyen Prof. Dr. Moosa, Hz. Peygamberin edebi yani güzel ahlâkı tamamlayan rol modelinin uygulamada yaşanması gerekirken çoğunlukla tarih bilmediğimiz için bugün yalnızca övgülerle Hz. Peygamber ve dört halife dönemini anlatıp devamında yaşananlardan habersiz bir ümmet halini aldığımızı dile getirdi. Prof. Dr. Moosa, aynı zamanda kültürel ve mânevî bağlantılarımızı sağlam tarih bilgisiyle hatırlamamız halinde Müslümanların mevcut durumdan kurtulmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

“İnsanlığın özünde edep vardır”

Prof. Dr. Ebrahim Moosa yaratılış itibariyle insanlığın özünde edep olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Özde edep vardır, bu edep öyle bir edeptir ki, insanın bulunduğu her ortamda belirli bir hassasiyetle hareket etmesini temin eder. Allah’ın halifesi olarak yaratılmış olan insanın sorumluluğu vardır. Allah ilim sahiplerini metheder.”“Hikmet, insanın ruhundan gelir”

Prof. Dr. Moosa düşünmenin bir yerde bir somutlaşma (embodiment) olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Düşünme bir yerde bir somutlaşma (embodiment)’tır. Bu yüzden de fıkıhçılar kendi içlerini ve ahlâkî yapılarını geliştirmeye muhtaçtır. Hikmet, günümüz Müslümanlarının zannettiğinin aksine göklerden değil; insanın ruhundan gelir. Sahabeler Kur’ân’dan alıntı yaparak ya da “Hz Peygamber böyle diyor” diyerek yaşamadılar, her an nasıl davranacaklarına dair hususi bir yönelimleri ve gönüllerine tesir etmiş bir edebe sahiptiler” dedi.

“Müslümanlar disiplinlerarası çalışmaya açık olmalı”

Sözlerinin devamında bilgeliğe erişebilmek için günümüzün "Do it yourself Islam" ından farklı tür bir okuryazarlık geliştirmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Moosa, “Şu anki Müslümanların bunu kazanmak için disiplinlerarası çalışmaya açık olması gerekiyor. Hz. Peygamber, “Hikmet mü’minin yitiğidir" diyerek kişilerin düşünüp bulunması gerektiğini söylüyordu. Bilgi, doğudan ya da batıdan geldi diye kategorize edilemez. Bu zihinlerin kapanmasına neden olur. Buna ek olarak insanlığın daha bütüncül bir bakış açısına sahip olması gerek. Kanunları sadece kural diye değil ahlâkî pratikler olarak görmeliyiz, kimlik bizlerin insaniyetini silmemeli” dedi.

Program, soru-cevap bölümü ardından sona erdi.


 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)