Üsküdar Üniversitesi IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresinde.

Üsküdar Üniversitesi IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresinde.IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi.
Üsküdar Üniversitesi IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresinde. 2
Psikiyatri Hemşireliği Derneği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle 6-9 Kasım 2016’da Manisa da gerçekleştirilen kongreye Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selma Doğan, Prof.Dr. Besti Üstün, Arş. Gör. Elif Ardıç ve Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans öğrencilerinin yansıra NP İstanbul Hastanesi hemşireleri de katıldı. Kongrede Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay da davetli konuşmacı olarak yer aldı.Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede paneller gerçekleştirildi.

“Dünden Bugüne Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Araştırma” başlıklı oturum başkanlığını Prof. Dr. Selma Doğan’ın yaptığı panelde Dr. Doğan, “Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Eğitiminin Ülkemizde ve Dünyadaki Mevcut Durumu”, Prof. Dr. Besti Üstün, “Doktora Eğitiminde Ülkemizde ve Dünyadaki Mevcut Durumu ve Gelecek Yönelimleri” konulu sunum yaparken, Üstün, “Psikiyatri Uygulama Alanında Göz Ardı Edilen Bir Boyut Olarak Fiziksel Sağlık Sorunlarının ve Hemşirenin Rolü” başlıklı panelin oturum başkanlığını yürüttü.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ise  “Psikofarmakolojik Akılcı İlaç Kullanımı” konulu oldukça ilgi gören konferans verdi.  

Kongrede Üsküdar Üniversitesinden 4 poster 2 sözel bildiri sunulurken Prof. Dr. Selma Doğan ve doktora öğrencisi Elvan Ata sözel bildiri birincilik ödülü ve Prof.  Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.  

Toplantıda, V. Psikiyatri Hemşireliği Lisans ve Lisansüstü Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayının  Haziran 2017 de Üsküdar Üniversitesinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Kongrede; psikiyatri hemşireliğinde klinik bakım, toplum ruh sağlığı açısından riskli gruplar (LGBT, adli vakalar, mülteciler gibi) ve psikiyatrik rehabilitasyon alanlarındaki gelişmeler, çalışma örnekleri, sorunlar ve yapılması gerekenler paylaşılmış ve bu alanlarda psikiyatri hemşireliğinin gelecek yönelimleri ele alındı.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)