Üsküdar Üniversitesi’nden “yetenek avı”

Üsküdar Üniversitesi’nden “yetenek avı”Üstün yetenekli çocuklar akademisyenlerle çalışacak! 

Üsküdar Üniversitesi, üstün yetenekli çocuklar ve gençlerin potansiyellerini değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nca kabul edilen proje ile bu gençlerin mentör akademisyenler ile bir araya gelerek ortak çalışmalar yapması amaçlanıyor. Proje kapsamında gençlerin bilişsel duygusal yönlerini geliştirmek ve yaşadıkları olası problemlerde yol gösterici olmak amacıyla mentörlük, girişimcilik, pozitif psikoloji içeren eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi, üstün yetenekli çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve bu potansiyeli değerlendirmelerine imkân sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Üsküdar Üniversitesi’nin bu kapsamda İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’na sunduğu “Ulusal Yetenek ve Mentör Ağı” Projesi kabul edildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol, projenin üstün yetenekli gençlerin bilişsel duygusal yönlerinin ve yaşadıkları sorunların tespit edilip giderilmesi konusundaki önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Network ağı oluşturulacak

Üstün yetenekli gençleri merkeze alan bir network ağı olan proje ile bu gençlerin potansiyellerini artırmaları ve yeteneklerine göre kanalize edilmelerini sağlayacak bir platform oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında üstün yetenekli çocuk ve gençleri ülkemizin Ar-Ge yapılan en büyük yapıları olan üniversiteler ve burada önemli Ar-Ge çalışmaları yapan akademisyenler ile buluşturmak amaçlanıyor.

1 yılda tamamlanacak

Proje, bir yıl içerisinde tamamlanacak şekilde planlandı. İlk 6 ayda gerekli eğitim ve yazılım alt yapısının tamamlanması ikinci altıncı ayda ise prototip olarak üç üniversiteden seçilecek mentör akademisyenler ve üstün yetenekli gençlerin bir araya gelmeleri ve iş birliği geliştirilmesi planlanıyor. Bu sürenin ardından ortaya çıkan işbirliklerin analizleri ve ürünleri değerlendirilecek.

217 saatlik eğitim programı

Bu network ağı içerisinde mentörlere, öğrencilere, ailelere ve rehber öğretmelere yönelik eğitim videoları da hazırlanacak. Mentörlük, girişimcilik, pozitif psikoloji, yaklaşım metotları ve proje eğitimleri gibi çeşitli konuları kapsayan 217 saatlik bir eğitim programı oluşturulacak. Üsküdar Üniversitesi Radyo-Tv stüdyolarında hazırlanacak eğitim programları online olarak sistem üzerinden de verilecek. İlk prototipi İstanbul’da gerçekleştirilecek projenin daha sonra ulusal bir yetenek ağı olarak tüm Türkiye’ye ulaştırılması hedefleniyor.

Üstün yetenekleri ortaya çıkaracağız

“Dünyanın en değerli madeni insan zekâsıdır” diyen Yrd. Doç. Dr. Ünübol, projeyle üstün yetenekli genç ve çocukların var olan potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şu bilgileri verdi:

“Genel olarak bir toplum içerisinde üstün yeteneklilerin oranı %5’tir. Bu da bir ülkenin en önemli servetidir. Bu çocuklara gençlere sahip çıkan bir ülke, tüm toplumuna ve tüm insanlığa da sahip çıkmış demektir. Çünkü bu potansiyeli olan gençler, daha sonra da o toplumun ihtiyaçlarını, eksiklikleri, sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilecek, katkı sağlayabilecek bireyler haline gelirler. Şu anda gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkelerin bu konularla ilgili 50 yıldır çalıştığı ve ciddi bir sistemlerinin olduğunu görebilmekteyiz. Sahip oldukları gücün arkasında da aslında bu gençlere yarattıkları imkânlar, kurdukları eğitim sistemleri yatmaktadır.

Bu yeteneklere fırsat vermek istiyoruz

Bizler bu bağlamda, ülkemizin üstün yeteneklilerle ilgili kurulan eğitim sistemine destek olabilecek, tamamlayabilecek bir sistemi öncelikle İstanbul’a ve sonrasında da Türkiye’ye yaygınlaştırabilecek bir proje planladık. Bu gençlerin hayalleri var ve kendilerine fırsat verildiği takdirde bu hayallerini üretmeye, ürüne dönüştürebilecek azim, çalışkanlık ve potansiyelleri var. Bunu herhangi bir lisede yapamazlar ya da küçük bir laboratuvarda devam ettiremezler. Bunlarının potansiyellerini karşılayabilecek teknoloji ve imkânın kendilerine ulaşılabilir bir şekilde sunulmaya çalışılması da bir ülke ekonomisine fazladan milyarlarca dolara mal olur.

Bu gerçeklerden yola çıkarak bu gençleri ülkemizin en büyük Ar-Ge merkezleri olan üniversitelerle ve orada çalışan öğretim görevlileriyle buluşturabilecek bir network ağı kurmayı planladık. Gençlerimizin projelerde yer alarak potansiyellerini ortaya koymalarına ve fikir üretmeleri için fırsat yaratmayı amaçlıyoruz. Uzun yıllar Meclis'in üstün zekalılar komisyonu başkanlığı yürüten Üsküdar Üniversitesi rektör danışmanımız Halide İncekaranın danışmanlığından da faydalanarak hazırlanan projenin ileride de üstün yetenekli gençlerin potansiyellerini efektif olarak ülke bilim ve Ar-Ge’sine kazandırabilecek bir yöntem haline getirmekte hedeflerimiz arasında yer alıyor."

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)