Öğr.Gör. Bahriye ESELER

SHMYO / Sosyal Güvenlik Programı

bahriye.eseleruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5121

Kısa Özgeçmiş

1990 doğumlu Bahriye Eseler, 2013 yılında Trakya Üniversitesi’nden Kamu Yönetimi ve İşletme Bölümleri’nden lisans mezunu olmuştur. 2016 yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Eseler, halen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

"Adaptation Problem of Rumelian Immigrant Women to Turkish Politics"

International Journal Of Latest Research in Humanities and Social Sciences (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Tarihten İzler İlk Çağlardan Modern Döneme, 2018.
 • Batıda ve Türkiye'de Kuramsal Milliyetçilik, 2018.
 • SAVAŞ VE TOPLIM, 2016.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • empirical economics and social sciences 2019, 2019.
 • 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2019.
 • Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018.
 • III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018.
 • 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.
 • Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2018.
 • Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2018.
 • Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Kamu Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranış Bilimleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Güvenlik Teorisi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Vergi Sistemi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Davranış Yöntemi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index