Öğr.Gör. Bahriye ESELER

SHMYO / Sosyal Güvenlik Programı / Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Program Başkanı

bahriye.eseleruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5121

ORCID ID: 0000-0001-7728-4433

Kısa Özgeçmiş

1990 doğumlu Bahriye Eseler, 2013 yılında Trakya Üniversitesi’nden Kamu Yönetimi ve İşletme Bölümleri’nden lisans mezunu olmuştur. 2016 yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Eseler, halen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda özel öğrenci statüsünde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Göç Olgusuna İlişkin Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve, 2022.
 • Çingenelerin Sosyal ve Toplumsal Sorunları Mahcup Red Notaları, 2021.
 • GÜVENLİ KENT: TEORİLER VE SUÇ KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, 2021.
 • ÇEVRE ETİĞİ KAVRAMI ÜZERİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 • Tarihten İzler İlk Çağlardan Modern Döneme, 2018.
 • Batıda ve Türkiye'de Kuramsal Milliyetçilik, 2018.
 • SAVAŞ VE TOPLIM, 2016.
 • Bayrampaşa İlçesinin Sosyo Kültürel Dokusunun Oluşumunda Toplumsal Hafıza- Balkan Göçmenlerinin Etkisi, 2016.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ULUSLARASI 9. GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ, 2022.
 • Uluslararası Ekoloji Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, 2022.
 • KAYFOR 21 ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORMU, 2022.
 • ECLSS iNTERNATİONAL EURASİON EDUCATİONAL AND SOCİAL STUDİES, 2021.
 • ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021.
 • ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021.
 • empirical economics and social sciences 2019, 2019.
 • 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2019.
 • Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019.
 • 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018.
 • III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018.
 • 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.
 • Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2018.
 • Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2018.
 • Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Program Başkanlığı / Head of Program, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - 2020)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Kamu Yönetimi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Davranış Bilimleri, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sosyal Güvenlik Teorisi, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türk Vergi Sistemi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Genel Muhasebe, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Davranış Yöntemi, (onlisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index