Öğr.Gör. Ezgi TESİR

SHMYO / Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri - Program Başkanı

ezgi.tesiruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5098

ORCID ID: 0000-0003-2921-2544

Citation : | h-index : | i10-index :


Araştırma Alanları

aile refahı, çocuk koruma, engelli hakları, yoksulluk, sosyal politika

Kısa Özgeçmiş

1993 yılında doğan Ezgi Tesir, 2015 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu. 2015-2017 yılları arasında A-dora Huzurevinde sorumlu müdür olarak çalıştı. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve Üsküdar Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, 2019.
 • Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi 4, 2019.
 • ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018.
 • III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018.
 • 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018.
 • Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Perfüzyon Teknikleri, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • ''Geleceğin Sosyal Bilimcileri 4. Ulusal Öğrenci Kongresi''nde sunulan en iyi 3. bildiri ödülü, (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi), 2019.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sosyal Sorumluluk Projesi (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Etiği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Sorunlar, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmet ve Bakım, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Sorumluluk, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Hizmete Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar, (onlisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index