Prof.Dr. Tunç ÇATAL

MDBF - Dekan Yard. / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) / PROMER Müdürü

tunc.cataluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2417

ORCID ID: 0000-0003-2990-8680

Citation : 1001 | h-index : 14 | i10-index : 17


Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Tunç Çatal 1980 yılında Almanya’da doğmuştur. Lise öğrenimini Üsküdar Fen Lisesi ve Bilfen Lisesinde 1997 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünden derece ile mezun olmuş, aynı bölümde yüksek lisansını 2004 yılında tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji doktora programını ilk mezun olarak 2008 yılında tamamlamış, 2006-2008 yıllarında Oregon Devlet Üniversitesi, Biyoloji ve Ekoloji Mühendisliği bölümünde ziyaretçi araştırıcı olarak çalışmıştır. İrlanda Ulusal Üniversitesi, Galway’de Avrupa Birliği (FP6) “Marie Curie Transfer of Knowledge” programı kapsamında doktora üstü araştırmacı olarak iki yıl çalışmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • SELENYUMUN CHOLRELLA VULGARİS rbcL ve psaB GENLERİNİN EKSPRESYON SEVİYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 19

Hydrogen production profiles using furans in microbial electrolysis cells

World Journal of Microbiology and Biotechnology (2017)

Expression of Egfl7 and miRNA-126-5p in Symptomatic Carotid Artery Disease

Genetic Testing and Molecular Biomarkers (2016)

Olive mill wastewater treatment in single chamber air cathode microbial fuel cells

WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY (2014)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Hydrogen Production by Algae, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 8. International Congress of Molecular Biology and Biotechnology, 2019.
 • 8. International Congress of Molceular Biology and Biotechnology, 2019.
 • YTÜ 3. BİYOTEKNOLOJİ KONFERANSI, 2019.
 • MOLBİYOKON19, 2019.
 • “4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), 2019.
 • 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors, BIOMATSEN, Mugla, 2019.
 • World Congress On Virology, November 19-20, 2018 | Orlando, USA, 2018.
 • 2. ASTROBİYOLOJİ KONFERANSI ODTÜ, 2018.
 • 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 2018.
 • The 17th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2018), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Dekan Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Komisyon Üyesi, Enstitü Disiplin Komisyonu 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Biyoteknoloji 2020.
 • Merkez Müdürü, PROMER 2020.
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü, Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2020.
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı 2020.
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Koordinatörü 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Parge Yürütme Kurulu Üyeliği 2020.
 • Koordinatör, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Enstitü Müdür Yardımcısı, Fen Bilimleri Enstitüsü 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Biyoteknolojide Son Gelişmeler, (lisansustu) Güz.
 • Biotechnology, (lisans) Güz.
 • Microbiology, (lisans) Güz.
 • Biyoteknolojide Güncel Konular, (lisansustu) Güz.
 • Uzmanlık Alan Dersi 1, (lisansustu) Güz.
 • Bakteri Moleküler Genetiği, (lisansustu) Bahar.
 • Industrial Microbiology, (lisans) Bahar.
 • Molecular Cell Biology, (lisans) Bahar.
 • Mikrobiyoloji ve Teknikleri, (lisansustu) Bahar.
 • Bakteri Moleküler Genetiği, (lisansustu) Bahar.
 • Special Topics in Bioengineering, (lisans) Bahar.
 • Biyoteknolojide Son Gelişmeler, (lisansustu) Güz.
 • Biotechnology, (lisans) Güz.
 • Microbiology, (lisans) Güz.
 • Biyoteknolojide Güncel Konular, (lisansustu) Güz.
 • Bakteri Moleküler Genetiği, (lisansustu) Bahar.
 • Industrial Microbiology, (lisans) Bahar.
 • Industrial Microbiology, (lisans) Bahar.
 • Molecular Cell Biology, (lisans) Bahar.
 • Biyoteknolojide Son Gelişmeler, (lisansustu) Güz.
 • Biyoteknolojide Son Gelişmeler, (lisansustu) Güz.
 • Biotechnology, (lisans) Güz.
 • Microbiology, (lisans) Güz.

Ödüller & Üyelikler

 • Yayın Teşvik Ödülü, (TÜBİTAK)
 • , (Moleküler Biyoloji Derneği Üyeliği)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index