Facebook Pixel Code

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Prof.Dr. Tunç ÇATAL

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)/ Fen Bilimleri Enstitüsü Md. Yrd. / PROMER Müdürü

tunc.cataluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Prof. Dr. Tunç Çatal 1980 yılında Almanya’da doğmuştur. Lise öğrenimini Üsküdar Fen Lisesi ve Bilfen Lisesinde 1997 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünden derece ile mezun olmuş, aynı bölümde yüksek lisansını 2004 yılında tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji doktora programını ilk mezun olarak 2008 yılında tamamlamış, 2006-2008 yıllarında Oregon Devlet Üniversitesi, Biyoloji ve Ekoloji Mühendisliği bölümünde ziyaretçi araştırıcı olarak çalışmıştır. İrlanda Ulusal Üniversitesi, Galway’de Avrupa Birliği (FP6) “Marie Curie Transfer of Knowledge” programı kapsamında doktora üstü araştırmacı olarak iki yıl çalışmıştır.

Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yardımcı doçent olarak 2012 yılı Mart ayında başlamış, Şubat 2013 tarihinde Fen Bilimleri (Biyoloji-Biyoteknoloji) alanında, 2018 yılında Mühendislik (Biyomühendislik-Biyoteknoloji) alanında Doçent ünvanı almıştır. 2018 yılında, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne Profesör olarak atanmıştır. 2014 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı olan Prof. Dr. Tunç Çatal, İstanbul Protein Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nin (PROMER) Kurucu Müdürlük görevini yürütmektedir.

Halen lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 10 öğrencinin tez danışmanlığını yürütmektedir ve danışmanlığında 1 doktora ve 1 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

İkisi inceleme aşamasında uluslararası indeksli (SCI/SCI-expanded) 21, ulusal indeksli 3 makalesi bulunmakta, 3’ü ulusal toplam 27 uluslararası kongre bildirisi, TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü başarılı araştırmacı ödülleri bulunmaktadır (Atıflar, Web of Science, Catal, T* H indeks: 9, güncel atıf sayısı: 377). Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmış 1 adet Ulusal Patent başvurusu bulunmaktadır. Hakemlik yaptığı uluslararası bazı dergiler şunlardır: Bioresource Technology, Journal of Power Sources, International Journal of Hydrogen Energy…).

Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanlarında TÜBİTAK (1), İstanbul Teknik Üniversitesi (2), İstanbul Üniversitesi (2), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) (1) tarafından desteklenen toplam 6 araştırma projesinde Yürütücü/eş-yürütücü, Avrupa Birliği (1), Oregon Devlet Üniversitesi (1) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (1) tarafından desteklenen toplam 3 araştırma projesinde Araştırmacı olarak görev almıştır. Türkiye Moleküler Biyoloji Derneği ve Bioelectrochemical Society üyesidir.

Yabancı diller: İngilizce (İleri seviye), Almanca (orta seviye)

Çalışma Alanları: Moleküler Biyoloji; Mikrobiyal Biyoteknoloji; Biyohidrojen üretimi; Mikrobiyal yakıt hücre teknolojisi