Doç.Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) - Bölüm Başkanı / SHMYO / Elektronörofizyoloji

belkis.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2602

Citation : 540 | h-index : 13 | i10-index : 16


Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Belkıs Atasever Arslan 1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümü bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında 2004 yılında yüksek lisans derecesini, 2008 yılında doktora derecesini aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Alzheimer hastalığında PSMD9 gen polimorfizmi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 34

Dinutuximab in the Treatment of High-Risk Neuroblastoma in Children

CLINICAL MEDICINE INSIGHTS-THERAPEUTICS (2017)

Decreased IFN-γ and IL-12 levels in panic disorder

Journal of Psychosomatic Research (2012)

Effects of flavonoids obtained from Cynara syriaca on leukemic cells

Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi (2003)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 13

Anti-diabetic Effects of Berberis cretica Extract in INS-1E Cells

International Journal of Science Letters (2021)

Does Radiotherapy Augment Natural Killer Cell Function in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia?

Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2019.
 • Nöron ve nöroglianın tipleri, histopatolojik özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.
 • Hücre altı düzeyde protein sentezi, hücre iskeleti oluşumu ve fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.

Projeler > Projeler

 • Alzheimer Hastalarında Plazmadan Gen Anlatım Analizi, 2023.
 • Alzheimer Hastalarında Plazmadan Gen Anlatım Analizi, 2023.
 • Kuersetin-Saponin Molekülleri ile Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etkisinin Araştırılması ve Sinyal Yolaklarının Belirlenmesi, 2021.
 • İn vitro ateroskleroz modellemesinde Vaccinium myrtillus I. ekstresinin atero koruyucu etkisinin araştırılması, 2021.
 • İn vitro Parkinson modelinde Hypericum perforatum ekstresinin nöro-koruyucu etkisinin moleküler mekanizmalarının araştırılması, 2021.
 • Aluminyum Maltolat ile oluşturulan Alzheimer modelinde Hypericum perforatum ekstresinin antioksidan etkisinin araştırılması, 2021.
 • İn vitro kan beyin bariyerinde gallik asitin demir nörotoksisistesine bağlı antioksidan etkisinin araştırılması, 2021.
 • FOLİK ASİTİN İNSAN NÖROBLASTOMA (SH-SY5Y) HÜCRELERİNDE OLUŞAN OKSİDATİF STRESE KARŞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2018.
 • Ceratonia siliqua EKSTRESİNİN, ANDROJEN RESEPTÖRÜ (NR3C4) GEN DÜZENLENME MEKANİZMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2018.
 • Östrojenin Nöroinflamasyon üzerine etkisinin araştırılması, 2018.
 • Nörodejeneratif Hastalıkların Moleküler Temellerinin Araştırılması, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 • 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 • 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 • Alzheimer Sempozyumu, 2019.
 • 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2020)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2016 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2013 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Üyeliği 2021
 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Üyeliği 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İmmunoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bellek, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Histoloji ve Embriyoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Genetik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Moleküler Nörobilim, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bellek, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • İmmunoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bellek, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Moleküler Genetik, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Fizyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index