Prof.Dr. Belkıs ATASEVER ARSLAN

MDBF / Bölüm Başkanı - Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

belkis.arslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2602

ORCID ID: 0000-0001-5827-8484

Documents : 31 | Citation : 442 | h-index : 12

Citation : 665 | h-index : 15 | i10-index : 19

: 85
: 41

Araştırma Alanları

Fizyoloji, İmmunoloji, Sinyal Transdüksiyonu

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Belkıs Atasever Arslan 1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında 2004 yılında yüksek lisans derecesini, 2008 yılında doktora derecesini almıştır.
2009 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Türkiye’de doktora sonrası araştırmacı bursu kazanan 3 araştırmacıdan biridir. Aynı yıl Tübitak tarafından da burs kazanmış ve Sabancı Üniversitesi, Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik programında 3 yıl post doktora yapmıştır.
Üsküdar Üniversitesi’nde 2012 yılında yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2018 yılında Tıp-Fizyoloji alanında Doçent ünvanı almıştır. 2019 yılında University of Illinois at Chicago, Tıp Fakültesi, Anatomi ve Hücre Biyolojisi bölümüne, Adjunct Associate Professor olarak atanmıştır. 2 Avrupa patent tescili ve çeşitli patent başvuruları bulunmaktadır. İlaç keşfi, immünoloji ve sinyal transdüksiyonu konularında çalışmalar yapmaktadır.
Evli ve 2 çocuk annesidir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Kuarsetin, Berberin, Saponin ve Krisin Moleküllerinin Akciğer Kanser Hücrelerinde Antikanser Etkisinin Araştırılması ve Etkilediği Sinyal Yolaklarının Belirlenmesi, 2020.
 2. Alzheimer hastalığında PSMD9 gen polimorfizmi, 2019.
 3. Otistik Spektrum Bozukluğunun Genetik Altyapısının ve Moleküler Sinyal Yolakların Araştırılması., 2016.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 38

Dinutuximab in the Treatment of High-Risk Neuroblastoma in Children

CLINICAL MEDICINE INSIGHTS-THERAPEUTICS (2017)

Decreased IFN-γ and IL-12 levels in panic disorder

Journal of Psychosomatic Research (2012)

Effects of flavonoids obtained from Cynara syriaca on leukemic cells

Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi (2003)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 18

Anti-diabetic Effects of Berberis cretica Extract in INS-1E Cells

International Journal of Science Letters (2021)

Does Radiotherapy Augment Natural Killer Cell Function in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia?

Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Bölüm : Hücre altı düzeyde akson ve dendrit tipleri, fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2019.
 2. Nöron ve nöroglianın tipleri, histopatolojik özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.
 3. Hücre altı düzeyde protein sentezi, hücre iskeleti oluşumu ve fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Turkish Journal of Biology, ISSN:1300-0152, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Sesamolün Kan-Beyin Bariyerinde Sigara Dumanı Toksisitesine Karşı Koruyucu Etkisinin Araştırılması, 2024.
 2. Tetradentat tiyosemikarbazon ligandı taşıyan kobalt (II) ve çinko (II) komplekslerinin antiviral ve antiinflamatuvar etkilerinin araştırılması, 2023.
 3. Betainin Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etkisinin Araştırılması ve Sinyal Yolaklarının Belirlenmesi., 2023.
 4. Sigara dumanı ekstresinin endotel hücrelerinde adezyon molekülleri ve sinyal yolakları üzerine etkisinin sesamol ile modülasyonunun araştırılması., 2023.
 5. Kronik miyeloid lösemi hücrelerinde koku reseptörü OR2AT4’ün apoptotik sinyal yolaklarına etkisinin α-Bisabolol maddesi ile modülasyonunun araştırılması., 2023.
 6. Filogenetik Olarak GSK-3β Molekülünde Korunan Bölgelerin Nörodejenerasyondaki Etkisinin Araştırılması, 2023.
 7. Alzheimer Hastalarında Plazmadan Gen Anlatım Analizi, 2023.
 8. Kuersetin-Saponin Molekülleri ile Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etkisinin Araştırılması ve Sinyal Yolaklarının Belirlenmesi, 2021.
 9. İn vitro ateroskleroz modellemesinde Vaccinium myrtillus I. ekstresinin atero koruyucu etkisinin araştırılması, 2022.
 10. İn vitro Parkinson modelinde Hypericum perforatum ekstresinin nöro-koruyucu etkisinin moleküler mekanizmalarının araştırılması, 2022.
 11. Aluminyum Maltolat ile oluşturulan Alzheimer modelinde Hypericum perforatum ekstresinin antioksidan etkisinin araştırılması, 2022.
 12. İn vitro kan beyin bariyerinde gallik asitin demir nörotoksisistesine bağlı antioksidan etkisinin araştırılması, 2021.
 13. FOLİK ASİTİN İNSAN NÖROBLASTOMA (SH-SY5Y) HÜCRELERİNDE OLUŞAN OKSİDATİF STRESE KARŞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2018.
 14. Ceratonia siliqua EKSTRESİNİN, ANDROJEN RESEPTÖRÜ (NR3C4) GEN DÜZENLENME MEKANİZMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 2018.
 15. Östrojenin Nöroinflamasyon üzerine etkisinin araştırılması, 2018.
 16. Nörodejeneratif Hastalıkların Moleküler Temellerinin Araştırılması, 2019.
 17. Chlorophyceae, Cyanophyceae, Prymnesiophyceae, Eustigmatophyceae ve Bacillariophyceae Ailesine Ait Mikroalglerin Antilösemik İlaç Potansiyellerinin Moleküler ve Mekanistik Temellerinin Araştırılması, 2016.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. Basic Clinical and Multimodal Imaging (BaCI), 2023.
 2. 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 3. 2. Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, 2020.
 4. 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 5. 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 6. Alzheimer Sempozyumu, 2019.
 7. 6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2020 - 2023)
 4. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe), (2019 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - 2022)
 7. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2018 - 2020)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 10. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2023)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2022)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 15. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2016 - Devam ediyor.)
 16. Laboratuvar, Laboratuvar Yöneticisi, (2013 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 1. ARGEYEP-Danışma Kurulu Üyeliği 2022
 2. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Üyeliği 2021
 3. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Üyeliği 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Tezi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Biyoetik, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Nörobiyoloji, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Fizyoloji, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Duyusal ve Motor Sistemler, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 6. Nöroimmunoloji, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Proje, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. İmmunoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Sinyal Transdüksiyon, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Biyolojik Saat, (Lisans / 2022-2023 Güz)