Sayılarla Üsküdar Üniversitesi

Kuruluş tarihi 03.03.2011
İlk akademik yıl 2012-2013
Ana Yerleşke (Üsküdar bölgesi) 3
Toplam sosyal alan 14.500 m²
Laboratuvarlar 2.700 m²
Toplam kapalı alan 63.285 m²
Toplam konukevi kapasitesi 1.140 m²

Akademik-İdari Kadro
Tam zamanlı akademik kadro 257
Yarı zamanlı akademik kadro 130
Toplam akademik kadro 387
İdari personel sayısı 203

Öğrenci Sayıları
Lisans 5.864
Ön lisans 5.881
Lisansüstü 1.705
Doktora 44
Toplam öğrenci 13.494
Mezunlar 4.359

Kütüphane ve Dokümantasyon
Kütüphane 3
Oturma kapasitesi 300
Koleksiyon 35.000
e-Dergi 18.000
Veritabanı 12

Araştırma-Laboratuvar
Uluslararası İndekslere giren yayın (2014-2015 yılı) 151
Proje desteği 4,2 Milyon TL
Araştırma-Uygulama Merkezi 27
Laboratuvar 35
Amfi ve Konferans salonu 6

Akademik Birimler
Fakülte 4
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1
Enstitü 5
Lisans programı 34
Ön lisans programı 59
Yüksek lisans programı 27
Doktora programı 4

Bilgi Teknolojileri Altyapısı
İnternet bağlantı kapasitesi 500 MBPS + 300 MBPS
Akıllı tahta 129
Toplam bilgisayar 610
Bilgilendirme ekranları 60

ERASMUS
Yurtdışı üniversite anlaşmaları 172

Etkinlikler
Öğrenci kulüpleri 61
Etkinlikler (2015-2016) 164