Öğrenci - Yabancı Uyruklu Öğrenci

Yabancı Uyruklu Öğrenci

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ – Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

Öğrenci - Yabancı Uyruklu Öğrenci

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
Adaylardan
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE, AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,
başvuru yapabilirler,

Adaylardan ;
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),    
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular,
başvuru yapamazlar,

Seçme ve Değerlendirme İşlemleri
Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır.
a) SAT I' den en az 1000 toplam puan alan adaylar,
b) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
c) GCE (General Certificate Education / A Level Certificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası alan adaylar,
d) I.B.(International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olan adaylar,
e) Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan adaylar,
f) Abitur (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,
g) Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,
h) Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar,
ı) Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan alan adaylar,
i) Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 alan adaylar,
j) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
k) Endonezya Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavında en az 60 alan adaylar,
l) Kenya Certificate Of Secondary Education sınavında en az 45 alan adaylar,
m) İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve "Pişdaneşgahi"
bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu adaylar,
n) Lise Bitirme Diplomasına sahip olan adaylar, (Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan)
o) Lise bitirme derecesi tam notunun %60'ı oranında başarılı olan adaylar,
ö) Üsküdar Üniversitesi Yeterlilik Sınavında en az 50 alan adaylar,
Not: Başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

Ücretler 
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri için tıklayınız.

Başvuru
Tüm başvurular online başvuru sistemi üzerinden alınmaktadır. Başvuru işlemlerinize başlamak için lütfen aşağıdaki linki kullanınız.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ – Başvuru yapmak için tıklayınız.

Adayın başvuru evrakları onaylandığı takdirde resmi kabul mektubu vermek amacıyla 500 USD başvuru ücreti alınacaktır. Bu iadesiz başvuru ücreti aday Üsküdar Üniversitesi’ ne kesin kayıt yaptırdığı takdirde, başvuru ücreti öğrenim ücretinden düşülecektir.

Başvuru yardım mail adresi: intstudent@uskudar.edu.tr

Vize İşlemleri
Yurt dışından gelecek öğrencilerin öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmektedir. Bu amaçla başvurusu kabul edilen öğrencilere kabul mektubu düzenlenebilmektedir.

Öğretim Dili ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil yeterlilik ve seviye belirleme sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar, uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ile daha önce başka bir Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlardan belgeleri ilgili kurullar tarafından kabul edilenler doğrudan ilgili bölüme başlarlar. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayan ve yabancı dil yeterlilik sınavında başarısız olanlar, Üniversitenin düzenlediği zorunlu yabancı dil hazırlık programına devam ederler.
Eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe düzeyleri yeterli olmayanlar Türkçe derslerini alarak Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler.

Kesin kayıt için gerekli belgeler
1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
2- Sınav belgesinin aslı,
3- Adayın pasaportunun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır),
4- Yabancı uyruklu kimlik numarası,
5- 6 adet vesikalık fotoğraf