Üsküdarlı araştırmacılar deprem bölgesinde…

TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı kapmasında Üsküdarlı bilim insanları deprem bölgesi Hatay’da incelemelerde bulundu. "Deprem Sonrası Yapıların Yıkımı ve Arama-Kurtarma Çalışmalarına Bağlı Bölgede Oluşan Solunabilir Toz Konsantrasyonunun Araştırılması" isimli proje kapsamında bölgede çalışmalar yürüten ekip, arama kurtarma ve enkaz kaldırma aşamaları sırasında sahada meslek hastalıklarında akciğer kanserine yol açan toz ölçümlerini gerçekleştirdi. 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan Başkanlığındaki proje ekibi, depremin hemen ardından sahada çalışmaları için Hatay’a gitti. 16 Şubat – 22 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gözlemlerde bulunuldu. Gözlem sonuçlarına göre sahada bulunan arama kurtarma ekipleri, STK görevlileri ve askeri personeller maske kullanımı konusunda uyarıldı.

TÜBİTAK tarafından kabul edilen projenin koordinatörlüğünü, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü Arş. Gör. Tuğçe Oral yaptı.

Proje ekibinde ise, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Can, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Tekniker Bölümü Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetler Yüksek Meslek Okulu Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü hocalarından Öğr. Gör. Dilek Aker, İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, İş Hijyeni Laboratuvar Sorumluları Onur Taşkınoğlu ve Kenan Çelik yer aldı.

Proje kapsamında, deprem sonrası yıkılan yapıların, arama - kurtarma çalışmaları esnasında oluşan solunabilir toz bulutlarına maruz kalan depremzedelerin, arama- kurtarma faaliyeti gösteren ekiplerin üzerindeki etkinin ortaya koyulması amaçlandı.

Projenin amaçları arasında solunabilir tozların, zamanla depremzedeler ve arama- kurtarma faaliyetleri gösteren ekipler de ek bir sağlık tarama ile erken tanı ve tedavi imkânı oluşturulması ve enkaz kaldırma sürecinde solunum sistemi koruyucularının, ortamın nemli hale getirilmesinin sağlık önlemleri konusunda belirleyici bir unsur olmasının önemi vurgulandı.

Sahada yapılan solunabilir toz konsantrasyonu ölçümünde ’HSE MDHS 14/3 Metodu Solunabilir & Toplaz Tozun Gravimetrik’ yönteminden faydalanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen iş birliği ile müdürlüğe bağlı İş Hijyeni laboratuvarında bulunan ‘GilAir Plus Toz Numune Alma Pompası, Zefon Filtre, Radwag As 3100.x2 Plus Hassas Terazi’ kullanılarak deprem bölgesinde 5 gün boyunca toz toplama pompası ile ölçüm alanında çalışmalar yapıldı. Alınan numuneler uygun bir alanda tartılarak zaman ve ölçülen gram miktarı 8 saatlik zaman dilimi üzerinden yapılıp, bölgede bulunan kişilerin maruz kaldığı solunabilir toz miktarı gram cinsinden hesaplandı. Ölçüm süreleri ve ölçüm periyotları ise HSE MDHS 14/3 METODU referans alınarak yapıldı.

Beş gün süren çalışmanın ardından elde edilecek sonuçlar önümüzdeki günlerde paylaşılacak. 

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)