Hemşirelik mesleğinde “Bakım Sanatı ve Uygulaması” ele alındı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından “Bakım Sanatı ve Uygulaması” paneli düzenlendi. Panele Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Kol ve Arş. Gör. Dr. Fatma Dursun Ergezen ile Arş. Gör. Ayşegül Korkmaz Doğdu konuk olarak katılım sağladı. 

NP Sağlık Yerleşkesi Galenos konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete ve Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sebahat Ateş ile hemşirelik bölümü akademisyenleri ve öğrencileri katılım sağladı.

Prof. Dr. Selma Doğan: “Zihinsel dönüşümlere ihtiyaç var”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan panelin moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Doğan; “Konu gerçekten çok önemli, bizim öz meselemiz. Hemşireler olarak varlığımızı daha net bir şekilde oturtabilmek özellikle kendi zihnimizde bunu oturtmamız, içselleştirmemiz çok önemlidir. Üzerine koyacağımız diğer becerilerimizle güçlü bir hemşireliği bu ülkede kendi icra ettiğimiz ortamlarda sergileyebilmek ana görevimizdir. Bakım konusunda bundan böyle daha fazla konuşmalar yapacağız, yapmamız gerekiyor. Bakımın boyutlarının ne kadar çeşitlendirebiliriz? Bakım anladığımız eski bakım mı? Felsefik olarak özellikle bakım ne demek? Bizi meslek olarak güçlü yapacak en önemli durum, bizim kendi sınırlarımızı net bilmemiz ve geniş tutmaya çalışmamız. Hemşirelik bir bakım mesleği olarak bakım alanını genişletmesi gerekiyor. Bunun için zihinsel dönüşümlere ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Emine Kol: “Bakım bize kimlik kazandıracak bir şeydir”

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Kol, “Bakım Bilinci” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kol; “Her bir fenomenel yaşantıda benim bir bilincim oluyor. Bilgi elde etmek akılla tabi ki mümkündür ama akıl tek başına yeter mi? Biraz duygu da gerekiyor. O bilgiyi almak istemek, orada kendini bulmak, ağlamak, sevinmek, üzülmek hepsini yaşarsak kalır. Diğer türlü yerleşmez. Hemşire ne yapar? Hücreyi bilir, organları bilir, onun isteğini yönetir. Yoğun bakım hemşiresini düşündüğünüz zaman mesela hastanın yemek yemesi gerekiyor. Kaşık tabakla götürdüğünüzde yiyor mu? Ona ne için yemek yediğini yani onun ne için gerekli olduğunu hemşire anlatmıyor mu? Yani anlam boyutunda da hemşire vardır. Kendimiz için de bu böyledir. Şu an açız diyelim. Ne bulduysak yemiyoruz değil mi? Sevgilimizle yemek istiyoruz, deniz kenarında yemek istiyoruz. Hayatın anlamı bu ama hemşire onu da yapıyor. Bu karmaşık bir şeyi tanımlamak zor. Eğitimde biraz dağınık alıyoruz. Dağınık aldığımız için önümüzdeki canlıyla bütünleştirmekte zorlanıyoruz. Hemşirelik belli görevleri, belli yerlerde, belli talimatlara göre gerçekleştiren kişidir. Görev, iş odaklıdır. Öyle biliniyor. Oysa ki bakım dediğimiz şey aslında bizi kurtaracak olan şeydir. Bize kimlik kazandıracak bir şeydir.” dedi.

Arş. Gör. Dr. Fatma Dursun Ergezen: “Yönelimsellik insanın varoluş tarzını yansıtır”

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Arş. Gör. Dr. Fatma Dursun Ergezen, “Bakımda Yönelimsellik” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Arş. Gör. Dr. Fatma Dursun Ergezen; “En temelinde hemşirenin bakım sürecinin odağına iyileşmeyi alan, hemşirenin seçimlerini, amaçlarını, eylemlerini etkileyen bir özellik olarak değerlendiriliyor. Yönelimsellik dediğimiz şey aslında bilinçle ilişkilendirilen bir kavram olarak değerlendiriliyor. Yönelimsellik insanın varoluş tarzını yansıtır. Zihinsel süreçlerde yaptığınız önceliklerle eylem sırasında da önceliklere koyuyorsunuz. Bakım ilişkisinde her bireyde, her hemşirede farklı oluyor. Her hemşirenin tarzı da farklı oluyor. Bir hastaya 16 saat bir hemşire bakıyor, 8 saat bir hemşire bakıyor ama hepsinin yöneldiği boyutta farklı oluyor. Hemşirenin varoluş tarzı, özgür iradesi, anlamlandırması, deneyimleri, durumu tanımlaması bunların hepsi eylemleri şekillendiren yönler oluyor.” ifadelerini kullandı.

Arş. Gör. Ayşegül Korkmaz Doğdu: “Her hemşire aynı bakımı vermiyor”

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Arş. Gör. Ayşegül Korkmaz Doğdu ise, “Bakımda Estetik Duyarlılık” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Arş. Gör. Ayşegül Korkmaz Doğdu; “Duyarlılığın ilişkili olduğu kavram farkındalık, empati, sevgi, güven, şefkatli bakım ve en nihayetinde insandır. Duyarlılık, estetikle birlikte hemşirenin yaptığı uygulama bakımından bir farklılık, bir iz bırakıyor. İyi hissettiriyor ve hemşirenin o tarzını, yaklaşımını yansıtıyor. Her hemşire aynı bakımı vermiyor. Kimi hemşire hastada iz bırakıyor, o hemşireyi unutamıyor, soruyor. Bu işte estetik ve duyarlılıktır. Buna aslında hemşirenin bir imzası da diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Katılımcılara teşekkür amaçlı plaket takdiminin yapılmasının ardından panel toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)