ÖNEMLİ DUYURU!

Değerli öğrencilerimiz,

Üniversitemizin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında, “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde birinci ve ikinci öğretim programlarında, bölüm/programın AKTS değeri toplamı üzerinden derslerin en fazla %30’unun aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

1) Karma (hibrit) eğitim yapılmayacaktır (Dersler, uzaktan öğretim yoluyla ya da yüz yüze gerçekleştirilecektir).

2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları sadece yüz yüze yapılacaktır.

3) KVKK kapsamında derslerde öğrencilerin kamera açması zorunludur, ancak kamera açmak istemeyen öğrencilerimiz gerekçeli bir dilekçe ile başvuru yapabilecekler, aksi takdirde “derse katılmadı” olarak değerlendirileceklerdir. KVKK gereği söz konusu ders görüntüleri, ALMS dışındaki herhangi bir mecrada üniversite tarafından yayınlanmayacaktır.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

 Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü