Öğrenci Affı ile İlgili Bilgilendirme

05 Temmuz 2022 tarih ve 3187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Kanununun 35. Maddesi gereğince, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na “Geçici Madde 83”eklenmiştir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde şahsen veya noter vekaleti ile yetki verdikleri kişi aracılığıyla öğrenime başlamak için Üniversitemize müracaatta bulunabilecektir. Ön lisans ve lisans başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, lisansüstü başvuruları Enstitü Sekreterliklerine 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Ön Lisans ve Lisans

 • Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 • Askerlik tecil belgesi (Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi)
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi, adayın pasaportunun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır) yabancı uyruklu kimlik numarası
 • Başvuru Formu

Yüksek Lisans ve Doktora

 • Tezli programlar için ALES sonuç belgesi
 • Doktora programları için dil puanı belgesi
 • Yüksek lisans başvuruları için lisans transkripti, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans transkripti
 • Yüksek lisans başvuruları için lisans diploması, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans diploması
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Askerlik tecil belgesi (Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi)
 • Yabancı uyruklu öğrencilerden sağlık alanına kayıt olacak öğrenciler için denklik, diğer alan programlarına kayıt olacak öğrenciler için tanınırlık belgesi, pasaportunun fotokopisi, yabancı uyruklu kimlik numarası
 • Başvuru Formu

Burslar ve İndirimler

Vakıf yükseköğretim kurumlarının burslu programlarına yerleşerek kayıt yaptırmayan veya bu programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin burs imkanının devam edip, etmeyeceğinin yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

Aftan geri dönmek isteyen ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri için burs ve ücret uygulaması;

 • Lisans veya Ön lisans bölüm/programlarına öğrenci affı yolu ile gelecek öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ücretleri üzerinden %25 indirimli olarak kayıt yaptırmalarına,
 •  Yüksek lisans programlarına öğrenci affı yolu ile gelecek öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı  program paket ücretleri üzerinden muaf oldukları ders sayısına göre 5 derse kadar olanların %20, 6 ders ve üzeri olanların %25 İndirimli olarak kayıt olabilmelerine,
 • Burs Yönergesinde yer alan burs ve indirimlerin uygulanmamasına karar verilmiştir.