Öğrencilerimizin Dikkatine!

öğrencilerimizin dikkatine

Değerli öğrencilerimiz,

Pandemi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge uyarınca gerçekleştirilecek “tam kapanma” ile ilgili olarak Üsküdar Üniversitesi Pandemi Kurulu, 27 Nisan 2021 Salı günü bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda tüm fakülteler, enstitüler ve SHMYO’nun ilgili bölüm/programlarında “laboratuvar dersleri”, “alan uygulama dersleri” ve “stajlar”ın 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında kalan kısımlarının ödev, vaka analizi, proje v.b. şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü